Wolven­beleid: PvdD vraagt provincie om actievere opstelling


22 maart 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraag het College van GS om een actievere houding ten aanzien van wolven. Nu er weer een zwervende wolf in de provincie is gespot kan er niet langer achterover worden geleund. De partij wil dat er leenafrastering komt voor schapenhouders, om hun dieren tegen zwervende wolven te beschermen. Ook wil zij weten of er inmiddels plannen zijn voor een provinciaal wolvenplan.

In Groningen zullen vooral zwervende wolven doortrekken, die gebruik maken van de leegte om een geschikt leefgebied in andere provincies te vinden. Juist daarom is het beschermen van schapen en andere mogelijke prooidieren extra belangrijk. Zwervende wolven zullen, in tegenstelling tot territoriale wolven, in weilanden hun voedsel zoeken. Statenlid Ankie Voerman: “Schapenhouders moeten hun dieren kunnen beschermen – en totdat zij permanente wolfwerende omheining hebben kunnen plaatsen, moet er leenmateriaal beschikbaar zijn. De provincie kan niet achterover blijven leunen. De terugkeer van de wolf in Nederland is geweldig, maar vraagt ook om begeleiding. ”

De fractie wil verder van het College weten wat er is gebeurd sinds 2018 – toen het interprovinciale wolvenplan werd gepresenteerd. GS stelde toentertijd dat een provinciaal plan niet nodig was omdat zich nog geen wolven in Groningen hebben gevestigd. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie wél een provinciaal wolvenplan opstelt – zelfs als er (nog) geen sprake is van vestiging van een wolf in Groningen. In 2018 vroeg de PvdD het college al om geld vrij te maken voor het aanstellen van een wolvenvoorlichter. Deze persoon kan voorlichting organiseren, dierhouders adviseren over de juiste preventieve maatregelen om hun dieren te beschermen, en het regionale aanspreekpunt zijn voor alle wolvenzaken. Daarnaast zou er een ondersteunende subsidie kunnen worden ingesteld om tegemoet te komen in de kosten voor het aanschaffen van bijvoorbeeld stroomrasters. Tot dusver heeft de provincie hier nog geen werk van gemaakt.