Partij voor de Dieren blij met winst - kiezers bedankt!


19 maart 2021

De Partij voor de Dieren is blij met de verkiezingsoverwinning en wil al haar kiezers in de provincie en de gemeente Groningen van harte bedanken voor het vertrouwen. Wat hebben we een mooi resultaat behaald: 6 zetels voor dieren, natuur en milieu!

In de provincie heeft de Partij voor de Dieren het goed gedaan. Hier stemde 4,4 % van de Groningers op de Partij voor de Dieren, tegenover 3,6% in 2017. In alle tien de gemeentes in de provincie Groningen hebben we meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. Zo stemde tijdens de verkiezingen in 2017 5% van de Stadjers op de Partij voor de Dieren, in de nieuwe gemeente Groningen is dat nu gestegen naar 6%. De winst van de Partij voor de Dieren is des te opvallender vanwege het feit dat verder alleen rechtse partijen hebben gewonnen.

Fractievoorzitters Kirsten de Wrede (gemeente) en Ankie Voerman (provinciale staten) noemen als reden van dit succes het feit dat steeds meer mensen enerzijds begaan zijn met het lot van dieren in de vee-industrie en anderzijds meer oog krijgen voor de gevolgen van overconsumptie en economische groei, ook op lokaal niveau. Mensen worden zich bewust van het verdwijnen van insecten en andere diersoorten, merken de gevolgen verdroging, zien schade aan natuur dichtbij en hoe de landbouw de bodem uitput. Zij vrezen de gevolgen voor hun kinderen en kleinkinderen van klimaatverandering. Ankie Voerman: "Wij merken dat steeds meer mensen zich betrokken voelen bij wat er in hun omgeving gebeurt - mensen nemen contact op met onze fractie over bomenkap, de groei van een veehouderij, milieuvervuiling etc. en vragen wat zij zelf kunnen doen."

Daarnaast heeft onze lijsstrekker Esther Ouwehand met haar weloverwogen optreden natuurlijk op heel veel mensen indruk gemaakt, ” aldus de Wrede.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: meer bos in open landschappen

In het noorden van Groningen is het landschap leeg, soms is er geen boom te zien aan de horizon. In de gemeente Oldambt is in...

Lees verder

Wolvenbeleid: PvdD vraagt provincie om actievere opstelling

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraag het College van GS om een actievere houding ten aanzien van wolven. Nu er...

Lees verder