Schrif­te­lijke vragen inzake voortgang voor­be­reiding komst wolf


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende voortgang voorbereiding op komst wolf

Geacht College,

In de buurt van Blijham is deze week een wolf gespot. Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt stelt dat de provincie Groningen achter loopt in haar voorbereiding[1]: “Wijs gewoon de hele provincie aan als risicogebied en ga met boeren in overleg. Is er een wolf, en vrezen zij voor hun vee, dan moet het mogelijk zijn om snel wolfwerende rasters van de provincie te kunnen lenen. Neem de zorgen van schapenhouders serieus.”

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Bent u van mening dat u op dit moment voldoende voorbereid en actie-klaar bent voor de komst van (zwervende) wolven en kunt u dit toelichten?
  2. In antwoord op onze schriftelijke vragen uit 2018[2] stelde u dat u geen aanleiding zag om een draaiboek specifiek voor de provincie Groningen op te stellen. Is dit nog steeds het geval, en zo ja, waarom? Is een draaiboek niet júist praktisch ten tijde van zwervende wolven, zodat er voor bijvoorbeeld schapenhouders en schaapsherders voldoende inhoudelijke informatie en praktische hulp beschikbaar is voor het treffen van preventieve maatregelen?
  3. Als er zwervende wolven rondlopen bestaat er kans op schapenslachtoffers. Wat vindt u van het plan om agrariërs de mogelijkheid te bieden wolfwerende rasters te kunnen lenen van de provincie? Gaat u er voor zorg dragen dat dit geregeld wordt? Zo nee, waarom niet?
  4. In 2018 was u het eens met conclusies uit Drents onderzoek dat ‘onbekendheid met het juridische kader en de positie van de provincie daarbinnen een belangrijk aandachtspunt voor toekomstige voorlichting en communicatie vormt’. En u verwachtte dat ‘in de uitwerking van het Operationeel Draaiboek Wolf meer aandacht zal komen voor het juridisch kader en de positie van de provincie en de wijze waarop wij gaan communiceren.’ Kunt u toelichten hoe het hiermee staat? Heeft de uitwerking van het ODW gebracht wat u verwachtte en bent u nu op juridisch en communicatief vlak klaar voor de komst van meer wolven?
  5. Kunt u aangeven of er inmiddels wél door het Rijk opvangplekken zijn aangewezen voor eventueel gewonde wolven? Zo nee, bent u bereid dit nogmaals bij het Rijk onder de aandacht te brengen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.dvhn.nl/groningen/Geen-twijfel-vermeende-wolf-in-Blijham-is-echt-een-wolf-26684089.html

[2] https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/04d76eb8-c4af-464e-9b6f-d17bd8b54ebc/a2da9efb-89cd-45af-87a1-ab38fa647c06:04d76eb8-c4af-464e-9b6f-d17bd8b54ebc/Antwoord%20op%20vragen%20betr.%20wolven%20in%20Groningen.pdf

Indiendatum: 18 mrt. 2021
Antwoorddatum: 21 apr. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ruimtelijk beleid mestopslag

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake beverbeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer