Provincie gedoogt mogelijk illegale stik­stof­uit­stoot bij EEW Oosterhorn


Partij voor de Dieren stelt kritische vragen aan College van GS

21 oktober 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om opheldering omtrent het bedrijf EEW Energy from Waste in Oosterhorn. Het afvalverwerkingsbedrijf wil uitbreiden, waarbij meer stikstofoxide zal worden uitgestoten. Drie milieuorganisaties tekenden bezwaar aan. De provincie meent dat er geen belemmeringen zijn voor de uitbreiding. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde anders en heeft de natuurvergunning vernietigd. De PvdD wil van het College weten hoe deze inschattingsfout kon gebeuren. Ook lijkt er sinds 1 september bij het bedrijf sprake te zijn van een overtreding, waardoor nu al teveel stikstof wordt uitgestoten. De provincie voert momenteel een handhavingsonderzoek uit.

In het DvhN werd eerder dit jaar gemeld dat de provincie en het bedrijf dachten veilig te zijn: ,,Een slimme advocaat en de provincie kwamen erachter dat er toch nog genoeg ruimte zat in de vergunning, waardoor EEW zonder problemen kon blijven draaien.’’ En: ‘Gedeputeerde Henk Staghouwer merkte op dat de afvalverwerker zodanig onder het vergrootglas lag dat alle alarmbellen begonnen te rinkelen. ,,We hebben sluiting kunnen voorkomen.”

Ankie Voerman, Statenlid van de partij: “Bij ons gaan óók alarmbellen rinkelen als er gesproken wordt over slimme advocaten en gebruik maken van oude natuurvergunningen. De natuur kan geen extra stikstofuitstoot meer verdragen, dus verwachten wij van het College dat ze uiterst zorgvuldig omgaat met bedrijfsuitbreidingen. Dat de rechter de provincie nu heeft teruggefloten betekent dat er fouten zijn gemaakt. Een kwalijke zaak. Bovendien moet er gehandhaafd worden als er meer stikstof wordt uitgestoten dan toegestaan. Er gaat een ongewenste precedentwerking uit van een provinciale overheid die mogelijk illegale uitstoot gedoogt.”

De fractie wil tevens weten waarom de provincie geen nieuwe stikstofbeoordeling heeft laten uitvoeren om te verzekeren dat de uitbreiding mogelijk is. Ook vraagt zij of er meer industriële bedrijven de stikstofruimte van hun vergunningen overschrijden. Voerman verwacht een actieve houding van de provincie: “Worden de natuurvergunningen actief gescreend, of wordt er pas actie ondernomen als er een bezwaar of handhavingsverzoek wordt ingediend? De provincie zegt te wachten op Rijksmaatregelen om stikstofruimte te krijgen voor bedrijfsuitbreidingen, maar zolang je in de wachtkamer zit moet wél de wet gevolgd worden. Dat betekent dat illegale activiteiten moeten worden stilgelegd, hoe pijnlijk ook voor het bedrijf.”


Gerelateerd nieuws

Jacht: roeping van de natuur of gedrag om af te leren?

Jacht: roeping van de natuur of gedrag om af te leren? Op 26 september jl. verscheen er een artikel van René ten Bos in het ...

Lees verder

Statenfractie vraagt College van GS om opheldering over kap bomen bij Vierverlaten

De kap van tientallen bomen bij het hoogspanningsstation Vierverlaten is aanleiding voor vragen aan het College van GS. De St...

Lees verder