Noor­de­lijke Reken­kamer gaat natuur­com­pen­satie onder­zoeken na voorstel Partij voor de Dieren


27 oktober 2020

De drie noordelijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk een voorstel ingediend voor het nieuwe onderzoeksprogramma van de Noordelijke Rekenkamer. Graag willen we de natuurcompensatie, die wordt uitgevoerd door de drie provincies, laten onderzoeken. Wordt de verdwenen natuur wel tijdig en kwalitatief en kwantitatief voldoende gecompenseerd? Leidt dit tot behoud of versterking van de natuur of treedt er vooral natuurverlies op t.g.v. grote provinciale projecten? Wordt er voldoende gecontroleerd op het behalen van de doelstellingen? We zijn blij en ook een beetje trots dat ons onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd in 2021-2022. Het betreft een zgn. intensief onderzoek met omvangrijk rapport: https://www.noordelijkerekenkamer.nl/.../Onderzoeksprogra...

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Statenfractie vraagt College van GS om opheldering over kap bomen bij Vierverlaten

De kap van tientallen bomen bij het hoogspanningsstation Vierverlaten is aanleiding voor vragen aan het College van GS. De St...

Lees verder

Fractie vraagt College van GS om maatregelen tegen verdere verspreiding vogelgriep

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een reactie op de zich in rap tempo uitbreidende vogelgri...

Lees verder