Noor­de­lijke Reken­kamer gaat natuur­com­pen­satie onder­zoeken na voorstel Partij voor de Dieren


27 oktober 2020

De drie noordelijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk een voorstel ingediend voor het nieuwe onderzoeksprogramma van de Noordelijke Rekenkamer. Graag willen we de natuurcompensatie, die wordt uitgevoerd door de drie provincies, laten onderzoeken. Wordt de verdwenen natuur wel tijdig en kwalitatief en kwantitatief voldoende gecompenseerd? Leidt dit tot behoud of versterking van de natuur of treedt er vooral natuurverlies op t.g.v. grote provinciale projecten? Wordt er voldoende gecontroleerd op het behalen van de doelstellingen? We zijn blij en ook een beetje trots dat ons onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd in 2021-2022. Het betreft een zgn. intensief onderzoek met omvangrijk rapport: https://www.noordelijkerekenkamer.nl/.../Onderzoeksprogra...