Geen stroom­kabels door het Wad!


Staten­leden mogelijk verkeerd geïn­for­meerd over voor­keur­sal­ter­na­tieven

4 mei 2021

De aanleg van een stroomcorridor dwars door het Wad stuit terecht op veel verzet van burgers en natuurorganisaties. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen dringt bij het College van GS aan op een heroverweging en een stevig gesprek met het Rijk. Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de Groninger Natuur en Milieufederatie vroegen de noordelijke bestuurders al eerder om met de minister terug te gaan naar de tekentafel. Het Rijk kiest voor een kabeltracé dwars door Schiermonnikoog en het Wad, en door 30 kilometer landbouwgrond aan de kust. Een meer oostelijke variant naar Eemshaven werd bij besprekingen met de Staten als onmogelijk bestempeld, onder andere door aanwezig oorlogstuig en andere obstakels. Nu blijkt dat het ministerie deze route niet onuitvoerbaar acht, maar vrij wil houden voor toekomstige stroomprojecten.

Statenlid Ankie Voerman is verbaasd en boos: “Ons werd verteld dat de variant Eemshaven-Oost echt niet haalbaar was, alhoewel dit de minst verstorende variant was voor de Waddennatuur. Zijn wij dan voorgelogen, nu blijkt dat de minister die variant in zijn eigen zak wil houden? Beseffen ze bij het Rijk wel wat ze gaan vernietigen?” Voor de corridor moeten sleuven van honderden meters breed gegraven worden door bijvoorbeeld de Balg op Schiermonnikoog. Dit is een landschap dat duizenden jaren onberoerd is gebleven. De Partij voor de Dieren was eerder in de Statenvergaderingen zeer kritisch over de plannen. Voerman: “Wij willen dat de kabels bij voorkeur aangeland worden via al bestaande verbindingen, of bijvoorbeeld samen met Duitsland. Als er dan toch een nieuwe aanleg moet komen, dan via de route die het Wad het minste verstoort, en dat is tracé Eemshaven-Oost. Eerst moet in kaart gebracht worden wat er in de toekomst nog nodig is, en dan gekozen voor een definitieve oplossing. Je kan niet elke vijf jaar de zeebodem kapot graven.”

De partij is ook helemaal niet te spreken over het gevolgde proces. Inwoners van Schiermonnikoog voelen zich overvallen nu de volle impact van de kabels voor het eiland en de natuur duidelijk worden. Agrariërs aan land maken zich ernstig zorgen over verlies aan landbouwgrond. Voerman: “Wij zien een terugkerend patroon. Bij Net op Zee maar op dit moment ook bij de uitbreiding van Eemshaven, de aanleg van wind- en zonneparken, en eerder de 380 Kv hoogspanningslijn, om er maar enkele te noemen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden bij grote ruimtelijke ingrepen niet of veel te laat geïnformeerd over de volle impact van de plannen. Zij voelen zich terecht gepiepeld, genegeerd of ‘er niet toe doen’. Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling die moet stoppen! Een goede toekomst voor iedereen bereik je alleen samen en in vertrouwen, en niet met een overheid die misbruik maakt van haar macht.”


Gerelateerd nieuws

Ontheffing voor doden van reeën onterecht verleend

De provincie heeft een ontheffing verleend aan de FBE Groningen voor het doden van 890 reeën + 89 zieke en gebrekkige dieren....

Lees verder

Spaar de vloeivelden bij woningbouw Suikerzijde

De Statenfractie stelt vragen over het plan van de gemeente Groningen om huizen te bouwen op de voormalige vloeivelden van he...

Lees verder