Blijham omzeilt Groninger Verdien Model bij  bouw nieuwe megastal


1 november 2017

De Partij voor de Dieren wijst het college erop dat in de gemeente Bellingwedde het Groninger Verdienmodel (GVM) omzeild lijkt te worden. Het gaat om de herziening van een bestemmingsplan, waarin op zo'n wijze bestemd wordt dat de landschappelijke inpassing (de verplichte toevoeging van vegetatie) van de melkveehouderij buiten het bouwperceel wordt gelaten, waardoor er meer bebouwingsoppervlak mogelijk is. Het gaat om een megastal met 1250 dieren, die op 1,9 ha. gebouwd gaat worden. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Betrekt men de landschappelijke inpassing wél bij het bouwperceel, dan ontstaat er een bouwperceel dat veel groter is dan 2 ha. en dus getoetst zou moeten worden aan het GVM. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, vraagt zich af of dit de bedoeling is van het provinciale beleid inzake agrarische schaalvergroting: "De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het Groninger Verdien Model, want wij zijn sowieso tegen uitbreiding van het aantal landbouwdieren, ook al is die dan aan bepaalde voorwaarden verbonden. Maar met dat GVM had je wel een instrument in handen om uitbreiding van melkveebedrijven volgens bepaalde regels te laten verlopen".

"In het nieuwe bestemmingsplan van Bellingwedde wordt flink gegoocheld met termen als "agrarisch bedrijf" en "agrarisch bouwperceel" om een en ander aannemelijk te laten klinken. Als de provincie akkoord gaat met dit plan is het hek van de dam" vreest Voerman. Ondernemers mogen dan hun bebouwing opsplitsen in verschillende onderdelen, waarbij bijvoorbeeld woonhuizen en verplichte landschappelijke vegetatie buiten het bouwperceel vallen. Hierdoor is het agrarisch bouwperceel zogenaamd minder snel 2 ha groot, waardoor men niet binnen de regels van het GVM valt: dat is voor melkveebedrijven tussen de 2 en de 4 ha. In werkelijkheid is het agrarisch bouwperceel dan dus wel groter dan 2 ha. Melkveebedrijven van groter dan 4 ha zijn niet toegestaan.

Bekijk de vragen hier