Partij voor de Dieren vraagt provincie om aanhouden uitbrei­dingen melk­vee­hou­derij na uitspraak Raad van State over emis­siearme stal­sys­temen


14 september 2022

De Statenfractie Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van GS om natuurvergunningen voor melkveehouderijen aan te houden nu blijkt dat er bij veel melkveebedrijven meer ammoniak vrijkomt dan gedacht. De Raad van State oordeelde vorige week dat de geclaimde werking van bepaalde emissiearme stalvloeren niet kan worden aangetoond zodat op deze onzekere stikstofwinst geen vergunning mag worden gebaseerd. Dergelijke stalvloeren maken het voor veehouders mogelijk om meer koeien te houden, omdat beweerd wordt dat per saldo de stikstofuitstoot niet toeneemt. De Partij voor de Dieren wil weten welke consequenties de provincies verbindt aan de uitspraak voor haar vergunningenbeleid. Ook wil zij weten of er nu extra stikstofreductie nodig is nabij natuurgebieden.

Statenlid Ankie Voerman: “Wij verwachten onmiddellijke actie van de provincie, het verlenen van natuurvergunningen op basis van technische trucjes is uit den boze. Minstens zo belangrijk is een heldere visie op een gezonde en duurzame landbouw die perspectief biedt voor de natuur én boeren. De provincie moet eerlijk leiderschap tonen. Helpen om afscheid te nemen van dit landbouwsysteem dat is gebaseerd op almaar méér en goedkoper. Aansturen op krimp van de veestapel, inzetten op biologische landbouw. Werk maken van de eiwittransitie voor een voedselvoorziening op basis van plantaardige eiwitten zodat de consumptie van vlees en zuivel daalt.”

Volgens experts bevestigt de uitspraak van de Raad van State, dat provincies een vergunning moeten weigeren als er gerede twijfels zijn over de werking van een zogenoemde emissiearme stal. Alhoewel deze uitspraak ging over twee specifieke stalsystemen, moet nu ook een pas op de plaats worden gemaakt andere stalsystemen waarvan de daadwerkelijke uitstoot mogelijk wordt onderschat.

De Partij voor de Dieren stelt dat óók veehouders niet zijn geholpen met de werkwijze van Rijk en provincies. De overheid vraagt hen om grote investeringen te doen in schijnoplossingen, die vervolgens onderuitgaan bij de rechter.

Voerman: “Er is al jarenlang twijfel over de werking van zogenaamde innovatieve maatregelen, zoals emissiearme vloeren en luchtwassers. Al meerdere keren heeft de rechter hierover kritische uitspraken gedaan. Maar provincies blijven het proberen in de hoop dat ze uiteindelijk wel groen licht zullen krijgen van de hoogste rechter. Neen dus, zo bleek vorige week. Natuurbescherming is een kerntaak van provincies, maar is verworden tot het opzoeken van juridische grenzen om het huidige landbouwsysteem met haar bulkproductie en grove misbruik van dieren in stand te houden.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloopgroepen

De provincies Groningen en Friesland moeten strengere regels opstellen voor de organisatoren van wadlooptochten, stellen de S...

Lees verder

Hoge bijvangst bij proef vangen en doden steenmarters in weidevogelgebieden

De provincie Groningen heeft in 2021 32 steenmarters in kooien gevangen en gedood. Bij de proef in weidevogelgebieden Konings...

Lees verder