Hoge bijvangst bij proef vangen en doden steen­marters in weide­vo­gel­ge­bieden


Katten, egels, hazen en vogels slacht­offer van wrede vang­kooien

19 september 2022

De provincie Groningen heeft in 2021 32 steenmarters in kooien gevangen en gedood. Bij de proef in weidevogelgebieden Koningslaagte, Paddepoel en Winsumermeeden zijn echter ook 30 andere dieren, zoals katten, een kip, bergeenden, hazen en egels gevangen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie onmiddellijk stopt met het gebruik van vangkooien, omdat deze veel dierenleed veroorzaken. Ook stelt zij dat marters doden geen oplossing voor het behoud van de weidevogels is.

In 2021 en 2022 zijn bij wijze van proef kooien gebruikt om steenmarters te doden. Begin volgend jaar neemt de provincie een besluit over het vervolg en mogelijke uitbreiding van deze aanpak. In Friesland worden inmiddels in elf gebieden steenmarters gedood. Daar werden 227 andere dieren van 20 soorten als bijvangst geregistreerd, waaronder dassen en honden.

Fractievoorzitter Ankie Voerman is fel tegenstander van het gebruik van vangkooien: “De gevangen dieren ervaren immense stress en verwonden zich niet zelden in hun poging de kooi uit te komen. Het is onzeker of zij overleven na vrijlating. Soms zitten dieren een hele nacht in de kooi voor ze worden gedood of vrijgelaten. Het is uitermate vreemd dat de provincie hier toestemming geeft, terwijl zij geacht wordt de natuur te beschermen. Als deze methode ook in andere weidevogelgebieden gebruikt gaat worden zijn de gevolgen niet te overzien, voor zowel huisdieren als dieren in het wild.”

De Partij voor de Dieren wil ook van het College weten waarom de vangkooien op boerenerven staan opgesteld. Weidevogels broeden niet op boerenerven, waardoor mogelijk de ‘verkeerde’ steenmarters worden gevangen die niet in het boerenland prederen op weidevogels maar alleen op het erf jagen op bijvoorbeeld muizen en ratten.

De Statenfractie wijst verder op de zwakke onderbouwing: “Broedsucces en kuikenoverleving zijn afhankelijk van zeer veel factoren: de toenemende invloed van klimaatverandering zoals droogte, vroeg of laat maaien, veel of weinig voedselaanbod door de manier van landgebruik en het gebruik van pesticiden. In geen van de weidevogelgebieden zijn de omstandigheden ideaal, en komen bovendien ook nog andere predatoren voor – zoals het nu eenmaal werkt in de natuur. Proberen weidevogels te redden door marters en vossen te elimineren is zinloos.”

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde wordt gemaakt aan het bejagen van vossen, marters en andere predatoren in weidevogelgebieden. Het behouden van weidevogels voor Nederland zal alleen succesvol zijn als er structurele veranderingen worden doorgevoerd in de landbouwpraktijk: een hoger waterpeil, meer kruidenrijk grasland en minder maaien. De partij hekelt de tunnelvisie van het College, en stelt dat het doden van dieren een dekmantel is om de werkelijke oorzaak van de terugloop aan weidevogels te maskeren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt provincie om aanhouden uitbreidingen melkveehouderij na uitspraak Raad van State over emissiearme stalsystemen

De Statenfractie Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van GS om natuurvergunningen voor melkveehouderijen aan t...

Lees verder

Veenoxidatie urgent probleem

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren doet een urgente oproep aan de provincie om veenoxidatie zo snel mogelijk te st...

Lees verder