Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloop­groepen


Verstoring van en schade aan Wadden­natuur neemt toe

8 juli 2022

De provincies Groningen en Friesland moeten strengere regels opstellen voor de organisatoren van wadlooptochten, stellen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren. De verstoring van kwetsbare Waddennatuur door grote groepen wadlopers neemt toe. Op weg van dijk naar zee worden broedende vogels verstoord, kweldernatuur platgetrapt en vee verjaagd. Ook is er sprake van parkeeroverlast. Boeren en landschapsbeheerders zijn op sommige plaatsen al overgegaan tot het afsluiten van gebieden.

Fractievoorzitter Ankie Voerman: “Het is begrijpelijk dat mensen willen genieten van de schoonheid van het Wad. Maar wel op de voorwaarde dat zij zich strikt aan de geldende regels houden om schade te voorkomen. Het belang en de draagkracht van de natuur moet voorop blijven staan. De kwelders en de zeebodem zijn geen pretpark dat rücksichtslos door vele duizenden mensen mag worden platgetrapt.”

De provincie Groningen en Friesland geven gezamenlijk de Wadloopvergunningen uit en zijn mede verantwoordelijk voor toezicht. Aan de vergunningen zijn voorschriften en beperkingen verbonden om de natuur te beschermen. De Partij voor de Dieren dringt aan op striktere regels, een limiet per gebied en meer handhaving. Wadloopgidsen die zich niet aan de regels houden moeten gewaarschuwd worden dat ze hun vergunning kwijtraken wanneer hun groepen zich niet aan de regels houden. Ook vragen de fracties om nieuw ecologisch onderzoek naar de mogelijk schadelijke gevolgen van wadlopen, onder andere met betrekking tot de verstoring van broedende en fouragerende vogels en de bescherming van zeldzame planten. Met dat onderzoek in de hand kan dan een plan worden opgesteld waarbij natuurbescherming en recreatie op een goede manier samengaan.