Partij voor de Dieren vraagt om ophel­dering uitstoot zeer mili­eu­ge­vaar­lijke stoffen asfalt­be­drijf Wester­broek


4 juli 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van GS om openheid over de uitstoot van zeer milieugevaarlijke stoffen door het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek. Deze stoffen moeten worden geweerd uit het milieu omdat zij ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Omwonenden vrezen dat zij misschien gezondheidsrisico’s lopen, en vragen zich af of er wel voldoende toezicht wordt gehouden op het asfaltbedrijf. Het is momenteel onduidelijk of de gemeente of de provincie bevoegd gezag is en wie verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van informatie over het bedrijf.

Asfaltcentrales zijn berucht vanwege de uitstoot van zeer milieugevaarlijke stoffen. Zo komen er bij de verhitting van teerachtige producten o.a. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) vrij, die kanker kunnen veroorzaken. Voor dergelijke stoffen bestaat er geen NEL-waarde (= No Effect Level). Dit betekent, dat er in principe bij elke blootstelling aan dergelijke stoffen gezondheidsschade kan ontstaan, waarbij de kans op gezondheidsschade (zoals kanker) toeneemt naarmate de blootstelling hoger is.

Daarom geldt voor bedrijven die met dergelijke stoffen werken, een wettelijke minimalisatieverplichting: zij moeten er alles aan doen om de uitstoot van deze stoffen tot een absoluut minimum te beperken. De overheid moet hier toezicht op houden.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft begin dit jaar al vragen gesteld aan de provincie over de situatie bij het bedrijf in Westerbroek. Helaas is hierop geen inhoudelijk antwoord gekomen, omdat de provincie stelt dat de gemeente Midden-Groningen bevoegd gezag is. De gemeente meent echter dat de provincie verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving bij het bedrijf.

Een vreemde en zorgwerkkende situatie, meent Statenlid Ankie Voerman: “Onduidelijkheid of een meningsverschil tussen provincie en gemeente over wie bevoegd gezag is mag nooit een argument zijn om vragen over de gezondheidsrisico’s niet serieus op te pakken. Volgens ons moet de overheid er alles aan doen om te voorkomen dat zulke milieugevaarlijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen en dat omwonenden hieraan worden blootgesteld. ” Om duidelijkheid te krijgen over de situatie bij de asfaltcentrale, heeft de Statenfractie nu vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het omwonenden in o.a. Westerbroek en Foxhol op basis van betrouwbare, feitelijke informatie kan verzekeren, dat zij geen enkel verhoogd gezondheidsrisico lopen door de asfalt productie. Ook wil de fractie van het college weten wat het heeft gedaan aan toezicht en handhaving de voorbije jaren, en wat het college gaat doen om te waarborgen dat het bedrijf zich strikt houdt aan alle wettelijke normen en bepalingen, met inbegrip van de minimalisatieverplichting voor zeer milieugevaarlijke stoffen.