Partij voor de Dieren:  oorza­kelijk verband tussen ontman­telen kern­koppen en gezond­heids­klachten COA personeel in Ter Apel moet worden uitge­sloten


20 april 2017

Uit zeer betrouwbare bron heeft de statenfractie van de Partij voor de Dieren vernomen dat er in 1992 10 tot 12 lekkende kernkoppen uit Havelte zijn vervoerd naar Ter Apel om daar te worden ontmanteld. De fractie heeft de vervuiling in Ter Apel en de eventueel hiermee samenhangende gezondheidsklachten van het COA personeel, daarom geagendeerd voor de commissie Ruimte 10 mei a.s. De partij zal dan het college opnieuw met klem verzoeken om zich in te zetten voor een echt onafhankelijk onderzoek naar de situatie in Ter Apel waardoor kan worden uitgesloten dat er een verband zou kunnen zijn met het ontmantelen van de kernkoppen.

Partij voor de Dieren Statenlid Ankie Voerman: “De plek van de ontmanteling van de kernkoppen is in de directe omgeving van de plek waar de eerste werknemers ziek zijn geworden. Er is nooit onderzocht op een dergelijk verband. Ook zijn wij van mening dat het onderzoek dat tot nog toe is gedaan, te beperkt is. “ Een COA medewerker kon, onafhankelijk van het verhaal van de klokkenluider, vertellen dat na de eerste Golfoorlog militaire wagens aan kwamen in Ter Apel waarvan men zei dat er uranium in zat. Dat zou vervolgens zijn afgevoerd.

De Partij voor de Dieren heeft tot nu toe twee keer schriftelijke vragen gesteld over de situatie in Ter Apel, waarvan de beantwoording Voerman niet gerust heeft gesteld: “Wij maken ons steeds meer zorgen over de gevolgen van langdurig contact met schadelijke stoffen voor de aanwezige werknemers en bewoners”, aldus Voerman.

Ook gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Vlagtwedde Edith van der Horst reageert geschrokken en bezorgd. “De onderste steen moet boven komen. Vanavond nog zal ik in de Raadsvergadering hier vragen over stellen”, aldus van der Horst.

Zie hier de eerder gestelde schriftelijke vragen van de partij:

Statenvragen over COA locatie in Ter Apel

Partij voor de Dieren stelt aanvullende vragen naar aanleiding vervuiling COA-terrein