Partij voor de Dieren bezorgd over indu­striële lozingen van nieuwe giftige stoffen in de provincie


3 mei 2017

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen maakt zich zorgen over de toename van het aantal chemische stoffen en het eventueel lozen en de uitstoot daarvan in de provincie. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Meerdere wetenschappers hebben recentelijk hun zorgen geuit over het feit dat er dagelijks talloze nieuwe chemische stoffen bijkomen, maar dat de regelgeving voor de nieuwe stoffen nog niet aangepast is. “Wij maken ons, net als de betreffende wetenschappers, zorgen over de impact voor mens en milieu,” aldus Partij voor de Dieren statenlid Ankie Voerman. Men vermoedt dat meer chemische stoffen worden geloosd dan bekend is. Aangezien Groningen een uitgebreide chemische industrie heeft, wil de partij duidelijkheid hebben van het college over de omgang met de chemische stoffen en de uitstoot ervan.

Voerman maakt zich zorgen over het feit dat er geen controle lijkt te zijn op de uitstoot van de stoffen: “Wij vragen van het college hoe er wordt omgegaan met nieuwe chemische stoffen en hoe er gecontroleerd wordt op het gebruik ervan terwijl er nog geen wezenlijke regelgeving voor aanwezig is.” Ook wil de partij van het college weten hoe het de afgelopen jaren is gesteld met de lozing van giftige stoffen. Voerman: “Hier is nauwelijks wat over bekend en wij vragen van het college dan ook hoe zij waarborgen dat er geen vreemde stoffen in het milieu komen die nog niet op de controlelijst staan.”

De lobby van de chemische industrie zou een strengere regelgeving wat betreft nieuwe chemische stoffen tegengaan. De landelijke vereniging van chemische bedrijven bepleit wel een onafhankelijke analyse van de meetgegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voerman: “Wij vragen of het college van mening is dat een dergelijke analyse voldoende resultaat geeft over de uitstoot en het mogelijke gevaar van nieuwe chemische stoffen. En zo niet, welke methode dat dan wel doet.”

Bekijk de vragen hier.