Negeert provincie eigen toezicht­houders?


Ondui­de­lijkheid over nieuw onderzoek naar beschermde dieren op begraaf­plaats Veendam

10 maart 2020

De Statenfractie stelde eind januari vragen over het verstoren van eekhoorns en vleermuizen bij de plannen voor bomenkap op begraafplaats Buitenwoelhof te Veendam. Een toezichthouder Wet Natuurbescherming van de provincie ging poolshoogte nemen en constateerde onder andere: 'Alle drie de onderzoeken zijn gedateerd en op basis van deze onderzoeken is niet uit te sluiten dat er overtredingen van de Wet natuurbescherming door de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden. Op grond van mijn bevindingen lijkt de rode eekhoorn zich op de begraafplaats gevestigd te hebben. Ook is niet uit te sluiten dat boomholtes gebruikt worden als verblijfplaats van vleermuissoorten als watervleermuis, ruige dwergvleermuis en in mindere mate door soorten als laatvlieger en dwerg vleermuis.’ en 'Ten aanzien van de zorgplicht van de Wet natuurbescherming is er vooralsnog niet uit te sluiten dat door de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten zullen ontstaan ten aanzien van beschermde soorten. Het uitgevoerde onderzoek heeft plaatsgevonden in 2017 en 2018. Er is niet vastgesteld welke soorten vleermuizen op welke wijze gebruik maken van het terrein.’

Groot was echter de verbazing toen de fractie de antwoorden van het College ontving. Hierin geen woord over de eekhoorns en vleermuizen die er mogelijk wonen, geen enkele melding van een tekortschietende procedure, of de plicht tot nieuw onderzoek. Negeert de provincie haar eigen toezichthouders? Is wel duidelijk naar de gemeente gecommuniceerd dat er eerst nieuw onderzoek moet komen voordat er gekapt kan worden? Is het voor de provincie als toezichtouder natuurbescherming nog steeds acceptabel dat gemeenten de zaag hanteren met ecologische onderzoeken van ruim 2 jaar oud in de hand? Genoeg reden om vervolgvragen te stellen aan het College. De fractie vreest dat deze gang van zaken geen uitzondering is, en dat mogelijk de verblijfplaatsen van talloze dieren ongemerkt vernietigd worden. Het gebeurde al eerder in het Oosterpark in Hoogezand, mogelijk zijn er nog andere gemeenten waar gemak en snelheid voor zorgvuldigheid gaan.Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt om provinciale bescherming van hermelijn, bunzing en wezel

In Groningen leven nog maar weinig hermelijnen, bunzings en wezels. De Partij voor de Dieren vraagt het College om provincial...

Lees verder

Stop discriminatie, steun de eiwittransitie!

De provincie Groningen moet zich actiever inzetten voor versnelling van de eiwittransitie. Natuur, landbouw en klimaat profit...

Lees verder