Natuur­com­pen­satie Suiker­zijde bedreigt weide­vogels


16 april 2021

Voor komst van woningen op het voormalige Suikerunieterrein moeten geoorde futen, water- en meervleermuizen verhuizen. De gemeente Groningen wil voor deze drie beschermde diersoorten een grote plas graven in weilanden bij Hoogkerk. Deze graslanden zijn echter een zeer belangrijk broedgebied voor de bedreigde grutto en andere rode lijst soorten als kievit, scholekster, kluut en tureluur. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vragen aan het College van GS over het compensatievoorstel. De provincie moet een ontheffing verlenen en beoordelen of diersoorten schade ondervinden van de bouwplannen.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het klakkeloos in elkaar schuiven van leefgebieden van verschillende diersoorten. De gemeente kiest bij dit project voor ‘kwalitatieve’ compensatie in plaats van ‘kwantitatieve’ compensatie. Er komt geen nieuw natuuroppervlak bij, maar diersoorten zullen moeten inschikken. Statenlid Ankie Voerman: ‘Hier moet de ene succesvolle diersoort wijken voor andere soorten, waarvan niet eens zeker is dat ze zich er gaan vestigen. Nu hebben we eindelijk een plek waar de grutto zich wél succesvol staande weet te houden, dan moet je dat gebied niet gaan vernietigen door een enorm meer aan te leggen waar grutto’s en andere weidvogels niets aan hebben. Wij vinden dat geen zorgvuldige omgang met de beschermde dieren. Soorten waar de provincie een internationale verantwoordelijkheid voor draagt!’

Collectief Groningen-West, verantwoordelijk voor het natuurbeheer in het weidevogelgebied, heeft een alternatief voorstel ingediend, dat zowel voor de weidevogels als voor de futen en vleermuizen gunstig zou kunnen zijn. De PvdD wil dat de gemeente dit eerst onderzoekt, voordat de provincie Groningen overgaat tot het verlenen van een ontheffing. Ook vraagt zij om het inzetten van de expertise van de Vleermuiswerkgroep Groningen. Het ontbreken van luwte en voldoende schuilplaatsen maakt het erg onzeker of de vleermuizen zich wel thuis gaan voelen in Hoogkerk.

Het is de partij verder een doorn in het oog dat het zuidelijke deel van het Suikerunieterrein wordt aangewezen als tijdelijk natuurcompensatiegebied. Zodra de geplande bouw ook daar start, worden dieren weer verjaagd. Voerman: ‘Er kan niet eindeloos worden geschoven met compensatienatuur. Dieren en planten hebben rust en continuïteit nodig om tot stevige populaties uit te kunnen groeien.’ Met de landhonger voor woningen en bedrijven blijft er steeds minder grond over voor nieuwe natuur. Land innemen ten koste van dieren en planten betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. De fractie wil dan ook van het College weten hoe zij denkt een eventueel tekort aan gronden voor nieuwe natuur op te lossen, en of de provincie overweegt landbouwgrond in te zetten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Beverbeheerplan roept vragen op over toekomst bever in Groningen

De provincie heeft een beverbeheerplan opgesteld, waarin de plannen uiteen worden gezet om de vestiging van bevers in Groning...

Lees verder

Vogelgriep: Partij voor de Dieren maant provincie tot actieve aanpak

De Partij voor de Dieren vraagt de provincie opnieuw om zich in te zetten voor het bestrijden van de vogelgriep. De ziekte wo...

Lees verder