Jacht op fazanten en hout­duiven geopend


Maak melding van misstanden via Meldpunt Jach­tin­ci­denten

15 oktober 2022

De Partij voor de Dieren Groningen beheert doorlopend het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Hierbij valt te denken aan onveilige situaties voor mensen en dieren, zoals huisdieren en weidedieren, het doden van andere diersoorten dan toegestaan, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlastsituaties door jagers. Daarnaast wordt opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten en vangkooien door te geven. Deze zijn nogal eens zonder vergunning geplaatst, zodat kan worden gezorgd voor verwijdering.

In Nederland was tot vorig jaar ‘plezierjacht’ toegestaan op fazanten, wilde eenden, hazen, houtduiven en konijnen. Inmiddels heeft de minister de jacht op het konijn gesloten, omdat het erg slecht gaat met de soort. In de provincies Groningen, Utrecht en Limburg mag momenteel ook niet op hazen worden gejaagd om dezelfde reden. Op 20 oktober doet de voorzieningenrechter uitspraak in een zaak tussen de Jagersvereniging en de Staat en wordt duidelijk of de jacht op hazen al dan niet gesloten blijft.

Vossen, reeën, eenden en talloze andere diersoorten worden gedood onder het mom van ‘beheer’ ter voorkoming van schade of aanrijdingen. De Partij voor de Dieren is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. In het wild levende dieren dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden en een zekere mate van ‘overlast’ door dieren moet worden geaccepteerd.

Zolang er nog geen algeheel jachtverbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan toegestane diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken doordat er vlakbij openbare wegen en woonhuizen wordt geschoten. Ook worden huisdieren en weidedieren opgejaagd door de knallen.

Met de gegevens die de Partij voor de Dieren via dit meldpunt verzamelt kan de fractie inventariseren hoe jagers in Groningen te werk gaan, of er overtredingen worden begaan, of er gestroopt wordt. Vervolgens kunnen we gericht aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard ook gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844, en/of een melding te maken bij de provincie, online of op telefoonnummer .050 - 318 00 00

Data plezierjacht Groningen:

  • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
  • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
  • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
  • Houtduif: 15 oktober – 31 januari
  • Konijn: mag niet bejaagd worden
  • Haas: mag niet bejaagd worden

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor stopzetten jacht

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen per direct de jacht op wilde eend, fazant en hou...

Lees verder

Dumpplek 'valwild' ontdekt

In een bosje bij Kiel-Windeweer is door bezoekers een ‘dumpplek’ voor aangereden reeën (valwild) aangetroffen. Het betreft he...

Lees verder