Meldpunt jach­tin­ci­denten


De Partij voor de Dieren Groningen beheert doorlopend het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Hierbij valt te denken aan onveilige situaties voor mensen en dieren, zoals huisdieren en weidedieren, het doden van andere diersoorten dan toegestaan, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlastsituaties door jagers. Daarnaast wordt opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten en vangkooien door te geven. Deze zijn nogal eens zonder vergunning geplaatst, zodat kan worden gezorgd voor verwijdering.

U kunt een melding doen via dit formulier.

In Nederland wordt ‘plezierjacht’ toegestaan op fazanten, wilde eenden, hazen, houtduiven en konijnen. Vossen, reeën, eenden en talloze andere diersoorten worden gedood onder het mom van ‘beheer’ ter voorkoming van schade. De Partij voor de Dieren is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. In het wild levende dieren dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden en een zekere mate van ‘overlast’ door dieren moet worden geaccepteerd. Zolang er nog geen jachtverbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan toegestane diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken doordat er vlakbij openbare wegen en woonhuizen wordt geschoten. Ook worden huisdieren en weidedieren opgejaagd door het geknal.

Met de gegevens die via het meldpunt worden verzameld kan de fractie inventariseren hoe jagers te werk gaan in Groningen, en vervolgens gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard altijd ook gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844.

Data plezierjacht:

  • Konijn: 15 augustus – 31 januari
  • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
  • Haas: 15 oktober – 31 december
  • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
  • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
  • Houtduif: 15 oktober – 31 januari