Dumpplek 'valwild' ontdekt


Vele dode reeën in bosje in Kiel-Windeweer

17 oktober 2022

In een bosje bij Kiel-Windeweer is door bezoekers een ‘dumpplek’ voor aangereden reeën (valwild) aangetroffen. Het betreft het bosperceeltje tussen de Sluisweg en de Nieuwe Compagnie. Op deze plek liggen 15 'verse' kadavers, tezamen met oudere resten van nog veel meer dode reeën. Slechts één van de dieren is voorzien van het verplichte reemerk (lootje) dat door de valwild-vrijwilligers (jager aangesloten bij WBE) moet worden aangebracht. Er liggen recht afgebroken poten en is er huid van nog meer reeën aangetroffen wat wijst op het achterlaten van resten van ontweid valwild, of mogelijk dumpen van slachtafval in de natuur.

Er is melding gemaakt bij de politie en de locatie is bezocht door een agent van het regionaal milieuteam en een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) van de provincie. Zij hebben bevestigd dat het om valwild gaat. De politie en BOA hebben gesteld dat het niet wenselijk is dat de dode dieren op deze wijze wordt neergelegd maar geven ook aan dat er niet op kan worden gehandhaafd omdat de regelgeving het achterlaten van wild toestaat.

Nadat de melding in principe was afgehandeld constateren de bezoekers dat de jager drie nieuwe kadavers op de al bestaande hoop heeft gelegd, zonder reemerk. Ook is er door de jager een cameraval is opgehangen. De bezoeker heeft opnieuw de BOA ingelicht, waarna wordt achterhaald wie de jager is. Hem wordt gemaand de kadavers voortaan meer te spreiden. De BOA vermoedt dat de camera is opgehangen om vossen te monitoren die op de kadavers af kunnen komen, met het doel de vossen te doden .

De Statenfractie is geschokt door de vondst en heeft Statenvragen gesteld aan het College. Statenlid Ankie Voerman: 'Aangereden wild teruggeven aan de natuur is geen slechte zaak, maar dit is een vondst van hele andere orde. Niet alleen heeft dit geen meerwaarde voor de natuur, het getuigt ook van weinig respect voor dieren, werkt het ontstaan van dierziektes in de hand en bovendien is het wild veel te dicht bij de weg neergelegd. De provincie moet de regels voor valwild flink aanscherpen, dan kan er ook gehandhaafd worden op overtredingen.' Het gebruik van een wildcamera om aaseters te detecteren en ze vervolgens ook te doden vindt de Partij voor de Dieren verwerpelijk.

De fractie dringt aan op meer wildwaarschuwingsmaatregelen bij de N385 om de kans op aanrijdingen te verkleinen. Het achterlaten van valwild vlak bij de openbare weg trekt bovendien roofdieren aan met het risico op nog meer aanrijdingen.

Let op: schokkende beelden

Gerelateerd nieuws

Jacht op fazanten en houtduiven geopend

De Partij voor de Dieren Groningen beheert doorlopend het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom...

Lees verder

Provincie tolereert te hoge uitstoot kankerverwekkende stoffen door Asfaltcentrale Westerbroek

De provincie weigert het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek stil te leggen ondanks te hoge uitstoot van kankerverwekkende s...

Lees verder