Partij voor de Dieren pleit voor stop­zetten jacht


Verplichte telcijfers aantallen eenden, fazanten en duiven niet contro­leerbaar

7 oktober 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen per direct de jacht op wilde eend, fazant en houtduif opschort. De tellingen van deze diersoorten, die als basis dienen voor toestemming voor bejaging, zijn mogelijk niet compleet. De partij wil dat de provincie alle telcijfers overlegt en openbaar maakt. Vorige week werd de jacht in Friesland gesloten omdat er gegevens ontbreken.

De Partij voor de Dieren heeft onderzocht of in Groningen de cijfers van wlldtellingen volledig zijn, en komt tot de conclusie dat dit zeer waarschijnlijk niet het geval is. Tot 2018 lijkt in een aantal jachtgebieden helemaal niet te zijn geteld of simpelweg niet gerapporteerd,. De cijfers vanaf 2019 tot heden zijn niet gepubliceerd. Statenlid Ankie Voerman: “Laten we vooropstellen dat wij fel tegenstander zijn van de jacht in zijn geheel. Maar totdat het Rijk dit verbiedt, moet de provincie zich in ieder geval aan de regels houden. Mogelijk heeft zij het lopende Faunabeheerplan ten onrechte goedgekeurd. Wij kunnen dat in ieder geval niet controleren, en hebben sterke vermoedens dat ook in Groningen niet alles volgens het boekje verloopt.” De partij stelt daarom vragen aan het College om de cijfers ontvangen. Ook wil ze van het College horen hoe het momenteel gesteld is met de vijf diersoorten die van oudsher vrij bejaagd mogen worden. Ook in Drenthe hebben partijen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Voerman: ‘het is voor ons onbegrijpelijk dat diertellingen en beoordelingen over al dan niet gezonde dierpopulaties worden uitgevoerd door jagers, en niet door onafhankelijke ecologen. De slager keurt hier letterlijk zijn eigen vlees, om dit vervolgens op te eten of te verkopen. Wij roepen het College op om de regels voor de Faunabeheereenheid te veranderen.’

Dat de huidige manier van tellen diersoorten in gevaar kan brengen werd vorig jaar pijnlijk duidelijk. Al jaren werden er nauwelijks konijnen en hazen gezien in Groningen en de rest van Nederland, toch ging de jacht op de laatste exemplaren door. Voor het jachtseizoen 2022 – 2023 heeft het ministerie inmiddels de jacht op konijn en haas in Groningen gesloten omdat de staat van instandhouding zwaar onder druk staat. De wilde eend, fazant en houtduif staan er volgens ecologen ook slecht voor, toch worden zij nog volop bejaagd. In 2021 werden er in Groningen 2200 hazen, 5993 wilde eenden en 444 fazanten gedood door jagers.

De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Jaarlijks worden in Nederland twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten.

Gerelateerd nieuws

Provinciale fracties Partij voor de Dieren: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder

Jacht op fazanten en houtduiven geopend

De Partij voor de Dieren Groningen beheert doorlopend het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom...

Lees verder