Fractie wil duide­lijkheid over gevolgen afval­wa­ter­lekkage NAM in Farmsum


1 juni 2024

De Statenfractie heeft vandaag vragen aan het College van GS gesteld over de gevolgen van de afvalwaterlekkage van de NAM in Farmsum. Op 3 maart van dit jaar lekte zwaar vervuild injectiewater uit het tankenpark in Farmsum. De vervuiling kwam aan de oppervlakte in het plaatselijke kanaal, en bevatte onder andere benzeen, tolueen, metalen en zout. Het kanaal stroomt langs huizen, kinderen zwemmen in het water. Het kanaal stroom af op de haven en de Eems. Vorige week maakte staatssecretaris Vijlbrief bekend dat een sanering noodzakelijk is.

De Statenfractie is geschokt door de nieuwe feiten en vraagt om een onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en de effecten op natuur en dieren. Ze wijst het College nogmaals op de grote risico's voor mens, dier en milieu van de opslag van het vervuilde water in Farmsum en de injectie ervan in de bodem bij Borgsweer en vraagt om maatregelen om kans op herhaling te minimaliseren. Het is onduidelijk of de NAM wel over de juiste provinciale vergunning beschikt om het vervuilde afvalwater op te slaan en te transporteren. De fractie is verder van mening dat deze (zoveelste) lekkage opnieuw een ernstige overtreding is en daarom stevige consequenties moet hebben voor het bedrijf.

Gerelateerd nieuws

Statenfractie pleit opnieuw voor natuurvriendelijke oevers na verdrinking weidevogelkuikens

De Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het nieuws dat jaarlijks honderden weidevogelkuikens en hazen verdri...

Lees verder

Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen

De Raad van State heeft de voorbereidingen van ONE-Dyas om gas te winnen boven Schiermonnikoog voorlopig stilgelegd, omdat de...

Lees verder