Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen


Partij voor de Dieren pleit voor rechten voor de Waddenzee

4 juni 2024

De Raad van State heeft de voorbereidingen van ONE-Dyas om gas te winnen boven Schiermonnikoog voorlopig stilgelegd, omdat de werkzaamheden mogelijk onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000 gebieden. De rechtbank in Den Haag buigt zich volgende week over de zaak.

ONE-Dyas kreeg vorige maand van het ministerie van EZK toestemming voor start van het gaswinningstraject, ondanks een eerdere uitspraak van de rechter dat de stikstofneerslag tot schade aan de natuur zou leiden. Wetenschappelijk onderbouwde bezwaren van onder meer Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Natuurmonumenten tonen aan dat de toestand van de mariene natuur zal verslechteren door de mijnbouw. ONE-DYas leverde vervolgens extra informatie aan over hoe ze de natuur willen beschermen, en de minister ging alsnog overstag.

De drie noordelijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren vinden het schokkend dat er nog steeds toestemming wordt gegeven voor boren naar gas, een achterhaalde fossiele brandstof.

De kans is aanwezig dat het plan om een booreiland te bouwen in de Noordzee, vlak bij 'ons' UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee, alsnog doorgaat. Midden in een uniek maar zeer kwetsbaar natuurgebied. Er leven beschermde dieren zoals de bruinvis, kabeljauw en parelduiker. Er groeien koralen, anemonen en sponzen. In het beoogde boringsgebied zorgen platvissen zoals bot en schol voor nieuwe aanwas. Hun eitjes en larven gaan met de stroom mee naar de Waddenzee, waar ze hopelijk veilig kunnen opgroeien. Al dit leven wordt bedreigd in de onophoudelijke honger naar fossiel.

De Waddenzee is beschermd, maar de Noordzee erboven niet. De Waddenzee en de Noordzee zijn samen het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, en van grote ecologische waarde. De Waddenzee en de Noordzee zijn van elkaar afhankelijk voor gezonde populaties vissen, vogels en zeehonden, kortom vanwege alles wat leeft onder en boven water. De Waddenzee is beschermd en juist daarom moeten we ook de Noordzee beschermen.

Gaswinning is desastreus voor zowel de Waddenzee als de Noordzee. En daar blijft het helaas niet bij. Puur economische belangen van visserij, scheepvaart, defensie, baggerbedrijven en havens overheersen. De ramp van de MSC Zoe kan iedereen zich herinneren. Ruim 90.000 ton afval is na de ramp uit de zee gevist en de enorme hoeveelheden overgebleven plastic zijn nog steeds een bedreiging voor de natuur. De focus op ecomische winst overheerst en onze kwetsbare Waddenzee heeft geen stem.

Maar moeten wij ons niet afvragen wat wij écht nodig hebben? Willen wij nog steeds fossiele brandstof of kiezen wij een van de alternatieven? Willen wij nog steeds plastic of kiezen wij een van de alternatieven? Kiezen wij nog steeds voor luidruchtige economische belangen of geven wij nu het woord aan de stille ecologie?

De Partij voor de Dieren kiest voor het laatste. Daarom pleiten wij voor rechten voor de Waddenzee, zoals steeds meer natuurgebieden wereldwijd erkend worden als rechtspersoon. Dan kan de Waddenzee voor zichzelf opkomen en komt er een einde aan de ongelijke strijd tussen economie en ecologie. Want wat wij écht nodig hebben is een rechtvaardige samenleving met respect voor de ecologische grenzen van onze aarde. Economie is dan een middel, nooit het doel.

* Bewerkte versie van opinieartikel 'Waddenzee moet voor zichzelf op kunnen komen' door Menno Brouwer (PvdD Fryslân), Ilona Haas (PvdD Noord-Holland) en Stijn ten Hoeve (PvdD Groningen).

Gerelateerd nieuws

Fractie wil duidelijkheid over gevolgen afvalwaterlekkage NAM in Farmsum

De Statenfractie heeft vandaag vragen aan het College van GS gesteld over de gevolgen van de afvalwaterlekkage van de NAM in ...

Lees verder