Staten­fractie pleit opnieuw voor natuur­vrien­de­lijke oevers na verdrinking weide­vo­gel­kuikens


30 mei 2024

De Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het nieuws dat jaarlijks honderden weidevogelkuikens en hazen verdrinken in weidevogelgebieden[1]. In landbouwgebieden zijn vrijwel alle slootkanten zeer steil, of omrand met beschoeiing om afkalven van de grond naast de sloot tegen te gaan. In gebieden waar veel weidevogels broeden vormt dit een groot gevaar voor kuikens van een paar weken oud. De beschoeiing is zodanig hoog dat de nog niet vliegvlugge kuikens niet de kant op kunnen klimmen. Ook op plekken waar het water normaliter tot aan de rand van de beschoeiing staat kan het mis gaan, omdat het waterpeil flink kan zakken door aanpassingen van het waterschap. De dieren worden dan ineens geconfronteerd met een hoge barriere, kunnen het water niet uit, raken onderkoeld en verdrinken.

De Partij voor de Dieren wil dat het College in gesprek te gaan met het waterschap en de grondeigenaren. Beschoeiingen moeten worden verlaagd, of liever nog worden vervangen door diervriendelijke oevers. Waar dit echt niet mogelijk is moeten veel meer uittreedplaatsen worden aangebracht.

De provincie steekt jaarlijks miljoenen in het weidevogelbeheer en probeert met allerlei maatregelen de kuikenoverleving te verhogen. Het is volgens de Statenfractie nalatig dat hierbij niet is gekeken naar kuikens die in het water belanden. Weidevogelvrijwilligers geven al jaren aan dat de sloten een gevaar vormen.

Gedeputeerde Emmens heeft weliswaar toegezegd om afspraken te willen maken met het waterschap over oeverkanten in weidevogelkerngebieden, maar dit is volgens de Statenfractie onvoldoende. vindt dat echter niet voldoende. Ook búíten de kerngebieden moeten kuikens en andere dieren beschermd worden tegen de gevaren van voor de landbouw geoptimaliseerde slootkanten. In landbouwgebieden zijn nauwelijks sloten en andere waterlopen met glooiende, natuur- en diervriendelijke oevers. Dergelijke oevers zijn gunstig voor veel dier- en plantensoorten, en zijn daarnaast belangrijk in het kader van klimaatadaptatie. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor aanpassing van sloten en andere waterlopen, niet alleen in natuurgebieden en weidevogelkerngebieden, maar ook in het overige landbouwgebied.

[1] https://dvhn.nl/groningen/hethogeland/Tientallen-weidevogelkuikens-verzuipen-door-laag-waterpeil-Onderdendam-29062921.html

Foto: Martha de Jong-Lantink

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks eisen opheldering over doden van roeken op maisvelden

De Groningse Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn ontsteld door het nieuws dat er een ontheffing is...

Lees verder

Fractie wil duidelijkheid over gevolgen afvalwaterlekkage NAM in Farmsum

De Statenfractie heeft vandaag vragen aan het College van GS gesteld over de gevolgen van de afvalwaterlekkage van de NAM in ...

Lees verder