Fractie vraagt College van GS om maat­re­gelen tegen verdere verspreiding vogel­griep


16 november 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College om een reactie op de zich in rap tempo uitbreidende vogelgriep. Het zeer besmettelijke virus brengt de al kwetsbare populaties Wad- en weidevogels verder in gevaar. Het risico op verspreiding van de vogelgriep wordt groter als vogels worden opgeschrikt en uitzwermen. De fractie vraagt daarom onder meer aan het College om een jachtverbod in te stellen.

Inmiddels zijn grote aantallen vogels aan de Friese Waddenkust gestorven aan het vogelgriepvirus. In Groningen zijn zowel aan de kust als in het binnenland besmette vogels aangetroffen, onder andere bij ganzen in Lauwersoog, smienten op de kwelders, wilde eenden in Kropswolde en zwanen in gemeente Groningen. In andere provincies zijn ook besmette dode grutto’s, buizerds, wulpen en velduilen gevonden. Bij twee pluimveebedrijven in Lutjegast en Grijpskerk zijn na besmettingen alle dieren gedood.

Omdat besmetting kan optreden via onderling contact, via de lucht, via mest, maar ook door mensen via kleding, schoeisel en aanraken van besmette dieren, zijn volgens de Partij voor de Dieren extra maatregelen nodig. Statenlid Ankie Voerman wijst er op dat vogels en andere dieren zo min mogelijk verstoord moeten worden: “Het jachtseizoen is in volle gang, waarbij talrijke plezierjagers door de velden lopen en met hun aanwezigheid en geknal voor veel onrust zorgen. Het College zou bij het Rijk moeten aandringen op een sluiting van de jacht. Daarnaast wordt er onder provinciale ontheffing in de herfst en winter massaal op ganzen gejaagd, terwijl ganzen juist zeer vatbaar zijn voor de vogelgriep. Ook de jacht op vossen in weidevogelgebieden, waar veel ganzen en watervogels verblijven, verhoogt het risico op verspreiding.” Verder wijst de partij op het preventief verjagen van ganzen door middel van vlaggen, lasers, drones en knalapparaten, wat ook zorgt voor extra vliegbewegingen en dus tijdelijk gestopt moeten worden. Voerman: ‘Extra maatregelen zijn in het belang van alle vogels, zowel wilde vogels als kippen, eenden en kalkoenen op bedrijven of bij hobbyhouders. We verwachten dan ook van het College dat zij niet wacht op het Rijk maar zelf datgene doet wat binnen het provinciale bereik ligt om de verspreiding van het virus te vertragen.”

In 2016 werd de jacht op eenden, ganzen, zwanen en meerkoeten verboden ter voorkoming van verdere verspreiding van de vogelgriep. In dat jaar deden ook enkele veiligheidsregio’s, waaronder Friesland, een oproep aan wandelaars en jagers om weg te blijven uit het veld. Natuurorganisaties als het Groninger Landschap dringen er ook nu op aan om verstoring in natuurgebieden en overige gebieden met veel watervogels te voorkomen. De organisaties maken zich zorgen over de gevolgen voor de biodiversiteit als er nog meer wilde vogels sterven. De Partij voor de Dieren wil dan ook van het College weten of maatregelen om recreanten te weren worden overwogen.

Gerelateerd nieuws

Noordelijke Rekenkamer gaat natuurcompensatie onderzoeken na voorstel Partij voor de Dieren

De drie noordelijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk een voorstel ingediend voor het nieuwe ond...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om daadkracht in provinciale visie biomassa

Binnenkort presenteert de provincie een 'Provinciale visie biomassa'. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren hoopt dat...

Lees verder