College verleent nieuwe onthef­fingen voor doden vossen en steen­marters in weide­vo­gel­ge­bieden


28 januari 2021

Het College van GS heeft opnieuw ontheffingen verleend voor het doden van dieren in weidevogelgebieden. Bij wijze van pilot wordt het doden van steenmarters in de weidevogelgebieden Paddepoel-Koningslaagte en Winsumermeeden[1], [2] mogelijk gemaakt. Ook wordt opnieuw ontheffing verleend voor het jagen op vossen tijdens nachtelijke uren en tijdens de dracht- en zoogperiode in en rondom vijf weidevogelgebieden[3]. Een soortgelijke ontheffing voor vossenjacht werd vorig jaar ook al verleend, maar echter weer ingetrokken omdat een interne commissie oordeelde dat de motivatie onvoldoende was. De besluiten leiden tot woede en onbegrip bij de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen, en er zijn opnieuw vragen gesteld.

Fractievoorzitter Ankie Voerman: "Hoe ver wil het College gaan in de heksenjacht op dieren die niet meer doen dan hun natuurlijke gedrag vertonen? Hoe lang blijft het College nog geloven dat het doden van predatoren de weidevogel terug brengt? Wanneer erkent zij eindelijk dat in het hedendaagse agrarische gebied met het huidige weide- en waterbeheer weidevogels nooit meer zullen floreren?"

Eind vorig jaar deed gedeputeerde Staghouwer de uitspraak dat hij vossen, marters, kraaien en verwilderde katten 'uit het systeem' van de weidevogelgebieden wil halen. Het lijkt er op dat dit in de praktijk gebracht gaat worden. Voerman: "Wij verbazen ons ten zeerste hoe een gedeputeerde met nota bene natuur in zijn portefeuille zo harteloos maar ook zo kortzichtig kan handelen. Haal je de vossen en marters weg, dan staan andere diersoorten die ook eieren en kuikens op het menu hebben klaar om hun plek in te nemen. Pure symptoombestrijding." De Partij voor de Dieren stelt dat alleen met grondig herstel van de biodiversiteit, een einde aan het gebruik van pesticiden en minder intensief landgebruik de weidevogels weer gezonde populaties kunnen vormen.

[1] https://zoek.officielebekendma...

[2] https://zoek.officielebekendma...

[3] https://zoek.officielebekendma...