Meldpunt bomen Groningen


De Groninger Statenfractie en de gemeenteraadsfractie Groningen maken zich grote zorgen over het verlies aan bomen in Groningen. Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden. Ook in onze provincie worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder en gelukkiger!

Graag ontvangen wij uw melding over (dreigende) bomenkap. Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Weet u van nesten of andere dieren in, of in de nabijheid van, bomen die gekapt worden of zijn? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving? Meld het via de meldknop boven de kaart. Of stuur een mail naar partijvoordedieren@ps-provinciegroningen.nl . De meldingen gebruiken wij om zoveel mogelijk informatie en beeldmateriaal te verzamelen. De Statenfractie neemt vervolgens waar mogelijk direct actie binnen de provinciale politieke kaders, en wijzen de provincie en gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor de groene leefomgeving.