Meldpunt bomen Groningen


De Groninger Statenfractie en de gemeenteraadsfractie Groningen maken zich grote zorgen over het verlies aan bomen in Groningen. Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden. Ook in onze provincie worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder en gelukkiger!

Graag ontvangen wij uw melding over (dreigende) bomenkap. Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Weet u van nesten of andere dieren in, of in de nabijheid van, bomen die gekapt worden of zijn? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving? Meld het via de meldknop boven de kaart. Deze meldingen gebruiken wij om zoveel mogelijk informatie en beeldmateriaal te verzamelen. De Statenfractie neemt vervolgens waar mogelijk direct actie binnen de provinciale politieke kaders, en wijzen de provincie en gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor de groene leefomgeving.

Kap in het broedseizoen

De lente is begonnen… het broedseizoen van start. Waar het begin van het broedseizoen voorheen het einde van de winterse bomenkap markeerde, brullen de zagen tegenwoordig ook in het voorjaar en de vroege zomer. Juridisch gezien begint het broedseizoen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. Maar er zijn ook vogels die buiten deze periode nestelen, en zelfs vogels die jaarrond nesten bouwen. Het is te allen tijde verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Zolang iemand echter zeker denkt te weten dat er geen broedende vogels worden verstoord is het kappen en snoeien van bomen niet verboden, óók niet tijdens het broedseizoen. En daar gaat het mis. Nesten zijn lang niet altijd goed te ontdekken. Of er wordt niet goed gekeken, want de boom moet om. Daarnaast weten veel mensen niet dat het ook verboden is om bomen te kappen die in de buurt van bomen met nesten staan. Alle informatie over wat u kunt doen als er bomen gekapt dreigen te worden waar vogels in nestelen vindt u op deze pagina van de Vogelbescherming.