Biomassa in Groningen


Het aantal biomassacentrales in Groningen blijft toenemen. Op allerlei locaties duiken kleinschalige biomassacentrales op: middenin een woonwijk, naast een zwembad of achter de stallen van een boerderij. Dit kan zorgen voor onveilige situaties en overlast door stank, lawaai, slechte luchtkwaliteit, kortom het vermindert de leefbaarheid van de buurt. In deze installaties worden houtpellets, snoeiafval of hout uit de bouw opgestookt. Het verbranden van hout is géén duurzame energievoorziening. Er komt méér CO2 bij vrij dan bij het verbranden van kolen. Bovendien wordt er hoge subsidie verleend op biomassa centrales, waardoor ze in hoog tempo uit de grond worden gestampt. Met gevolg een groeiende vraag naar houtige biomassa, en dus meer kap.

De provincie Groningen zet in haar Regionale Energie Strategie ook in op biomassa als ‘duurzame energie’ voor haar klimaatbeleid. Houtige biomassa, zoals houtpellets en houtsnippers, is verre van verantwoord. Een groot deel van dit hout komt uit bossen in Estland, Letland en Canada en wordt hierheen verscheept. De centrale van RWE in Eemshaven maakt ook gebruik van enorme hoeveelheden houtpellets uit de Baltische Staten en Canada.

Op de kaart vindt u de biomassa installaties in Groningen waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte. Een deel werkt op houtpellets, waarvan de herkomst vaak onbekend is, en een deel op snipperhout/snoeiafval. Mocht u informatie hebben over een (nieuwe) biomassa installatie in uw omgeving, en het soort hout dat wordt gebruikt, meldt het via de meldknop boven de kaart. De meldingen helpen ons om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de soorten klachten en de locaties en typen biomassacentrales. Middels de informatie willen we betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen, en druk uitoefenen op gemeenten en provincie.