Bijdrage uitbreiding indu­strie­terrein Eemshaven


30 juni 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is absoluut tegen de uitbreiding van de industrie langs het Wad, ook als het zogenaamd duurzaam is. Als er een echt duurzame ondernemer wil starten in onze provincie, dan moet hij - wat ons betreft - kiezen voor een bestaand industrieterrein. Er is in de provincie nog voldoende ruimte.

Energieslurpende bedrijven moeten we niet willen. We weten inmiddels toch dat het 5 voor 12 is als het gaat om de klimaatopwarming? Daarom moeten we volop inzetten op de energietransitie, het volledig duurzaam worden van bestaande bedrijven en woningen.

Voorzitter, het nieuw aan te leggen industrieterrein in de Oostpolder staat ook open voor datacenters. Grootverbruikers bij uitstek wat energie betreft.

Heeft de gedeputeerde het artikel gelezen in het DvhN gisteren over een zeer kritisch rapport n.a.v. een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van EZK werd gedaan met betrekking tot datacenters? De conclusie was dat het energievreters zijn (een groot datacenter gebruikt evenveel energie als een gemiddelde stad!), ze zijn grootverbruikers van drinkwater; er komt nauwelijks werkgelegenheid uit voort en slechts 25 tot 35 procent van de huidige datacentercapaciteit wordt gebruikt voor in Nederland gevestigde bedrijven en organisaties. Er is dus nu al een enorme overcapaciteit. Graag een reactie!

Waar gaan ze straks hun elektriciteit vandaan halen? Van de biomassa-centrale in de Eemshaven? Of wordt juist voor dit soort bedrijven het Net op Zee aangelegd? Desastreus voor het Wad en het helpt niet mee als het gaat om de verduurzaming van de huidige industrie en woningen. Of worden er nog meer vogel-onvriendelijke windmolens langs het Wad geplaatst om deze centers te voorzien van energie?

Kortom voorzitter, er is nog veel onduidelijk. Daarom vragen we het college om een tijdelijke stop op procedures voor nieuwe datacenters af te kondigen totdat er een strategie ligt en regels zijn opgesteld over o.a. verbruik van grondstoffen, circulariteit en een goede landschappelijke inpassing. Hiertoe dienen wij de volgende motie in.