Motie voor­lopige stop proce­dures data­centers


30 juni 2021

Betreft :

Voorlopige stop procedures datacenters

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Uitbreiding industrieterrein Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • GS nieuwe datacenters op het nieuw aan te leggen industrieterrein in de Oostpolder niet uitsluit;
  • datacenters grootverbruikers zijn van (drink)water en (wind)energie ;

Overwegende dat:

  • zuinig dient te worden omgegaan met grondstoffen als (drink)water en hernieuwbare energie;
  • er momenteel weinig mogelijkheden zijn om sturing te geven aan datacenters en het voorschrijven van duurzame ontwikkeling aan deze bedrijven;

Verzoeken het College:

  • een tijdelijke stop op procedures voor nieuwe datacenters af te kondigen totdat er een strategie voor datacenters ligt en regels zijn opgesteld over o.a. verbruik van grondstoffen, circulariteit en een goede landschappelijke inpassing;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Dries Zwart, Partij voor het Noorden

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen

Robert Pestman, Code Oranje

Bram Schmaal, Groninger Belang


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie kennisprogramma sterk en veerkrachtig voedselweb Waddenfonds

Lees verder

Motie toekomstgericht ondernemerschap in landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer