Bijdrage Staten­ver­ga­dering fonds­ver­sterking NOM


17 november 2021

Voorzitter, uiteraard heb ik de discussie, gevoerd in de commissie vorige week, gevolgd. Collega Kolthof heeft daar - tegen de zin van de meeste partijen in - een motie aangekondigd. Onze fractie sluit absoluut niet de ogen voor de problemen binnen het MKB door Covid veroorzaakt en zoals ook mijn collega al zei, moeten dit soort bedrijven geholpen worden.

Het geld is immers, zoals velen van u ook terecht opmerkten, voor een deel juist bedoeld voor het redden van anders omvallende bedrijven. Toch vinden we dat het grote, alles omvattende verhaal daarachter nooit vergeten mag worden. Zoals zojuist ook al bij de begroting aangehaald hebben we te maken met een ongekende wereldwijde klimaatcrisis, die in onze ogen niet losgekoppeld mag, en kan worden van wat voor beleid en keuze dan ook, gemaakt door welke overheid dan ook. Willen bedrijven toekomstbestendig worden, dan zullen ze nú al maatregelen moeten nemen, en is het een uitgelezen kans om die ontwikkeling in gang te zetten bij het toekennen van steun. Nog niet zo lang geleden had iedereen de mond vol van welke kansen de coronacrisis zou bieden voor een nieuwe start. Maar in plaats van deze aan te grijpen lijkt het nu al weer vergeten.

Kan het zo zijn dat een met omvallen bedreigd bedrijf direct geld nodig heeft om überhaupt staande te blijven. Ja, dat kan heel goed. Moet zo’n bedrijf geweigerd worden? Nee, in principe niet…maar je mag aan de hulp wel voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat er in het herstelplan van het betreffende bedrijf een bindend voorstel komt te staan hoe het bij overleven en herstel tot een volledige energietransitie zal komen en dus Co2 neutraal zal zijn. Bovendien is het fonds niet alleen bedoeld als herstelbudget voor MKB bedrijven, maar ook voor acquisitie, het binnenhalen van grote projecten van tussen de 1 en 3 miljoen euro (!), en het uitgeven van versnellingsleningen aan start-ups van internationale bedrijven. Hier moeten zéker voorwaarden aan worden gesteld, we willen toch alleen nieuwe bedrijven als deze passen binnen de energietransitie en circulaire economie? De ondersteuning moet dus wat ons betreft één op één gekoppeld worden aan klimaatmaatregelen zoals de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen direct of in de zeer nabije toekomst. (Motie: klimaateisen fondsverwerving NOM)

Tweede termijn

De gedeputeerde verschuilt zich als zo vaak achter de voorwaarden van het Rijk, alsof hij zelf geen mond heeft?

Voorzitter, in deze Staten lijkt het er ook nu weer op dat veel partijen die met de mond belijden dat er een groot probleem is met het klimaat, niet thuis zijn als het op daden aankomt. De vleesmotie van vanavond is een ander voorbeeld van het voorop stellen van het eigenbelang, voorstemmers zullen daarmee letterlijk de middenvinger opsteken naar hun eigen kinderen en naar mensen elders op deze wereld die nu al lijden onder de dramatische veranderingen van het klimaat.

Dank u wel.