Bijdrage Staten­ver­ga­dering voor­dracht digi­ta­li­sering


17 november 2021

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn we niet tegen modernisering dmv digitalisering, wel moet er een belangrijk verschil worden gemaakt tussen het inzetten van digitalisering en het verzamelen van grote hoeveelheden geanonimiseerde data en het verzamelen van specifieke data van bedrijven en personen in onze provincie.

Ons voorstel zou dan ook zijn dat de provincie bedrijven en inwoners actief informeert over welke gegevens er bij de Provincie over hen bekend zijn en informeert over het recht op vergetelheid en onder welke voorwaarden en op welke manieren dat is af te dwingen. Hoe ziet het college dit? Wil het college dit meenemen in het te ontwerpen uitvoeringsprogramma?

Voorzitter, wat ons betreft moet een inwoner of een vertegenwoordiger van een bedrijf altijd de mogelijkheid hebben en houden om de provincie fysiek te benaderen. Zowel in schrift als in persoon. De mogelijkheid tot persoonlijke contact met een ambtenaar is van groot belang. Maar denk hier ook aan de participatieprocessen die – hopelijk - veel vaker gaan worden georganiseerd. Tenslotte is niet iedereen digitaal vaardig en zijn er ook mensen die er voor kiezen uitsluitend in de natuurlijke wereld te leven. Graag een reactie van de gedeputeerde. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering brief VOG gedeputeerde Staghouwer

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering fondsversterking NOM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer