Bijdrage klimaat­a­genda en RES


30 september 2020

Voorzitter. De volgende woorden zijn niet van mijzelf maar wel uit mijn hart gegrepen:” Het gevecht tegen de klimaatcrisis hoeft geen hopeloze strijd te zijn, mits de natuur als bondgenoot wordt onthaald en niet wordt behandeld als een wispelturige vijand die moet worden bedwongen”.

Een paar voorbeelden voor onze provincie:

  • Breng het grondwater weer op een natuurlijk niveau in de strijd tegen de veenoxidatie i.p.v. het opbrengen van slik in de Veenkoloniën; College maak de juiste keuze! Niet aanrommelen!
  • Laat bomen staan i.p.v. die altijd weer opkomende woede om te kappen als iets niet helemaal daar staat, waar wij het willen hebben;
  • Verbrand bomen niet in biomassacentrales; meer planten i.p.v. kappen; en vergeet het idiote idee dat bossen niet zouden passen in bepaalde delen van onze provincie omdat daar groene (dode) vergezichten dè eigenschap van het gebied zouden zijn. Oorspronkelijk groeiden overal bossen. Natuurlijk kunnen wij daar niet naar terug en is landbouw voor ons voedsel essentieel, maar veel ruimer en natuurlijker denken is i.v.m. de crisis die we hebben een must.
  • Breng het aantal landbouwdieren terug tot op een natuurlijk niveau. Veeteelt is één van de grootste boosdoeners als het gaat om de klimaatcrisis. Voor landbouwvoer worden iedere dag vele hectares oerwoud vernietigd in Zuid-Amerika. Zet in op biologische, grondgebonden veeteelt. Sluit de kringloop zodat kunstmest (een andere grote boosdoener) niet meer nodig is. Groningen hoeft geen melk te produceren voor de wereldmarkt!
  • Minder vlees eten en een transitie naar plantaardig voedsel wordt als zeer belangrijk gezien in bijna alle toonaangevende rapporten over de klimaatcrisis. De aandacht in de provincie is op dit punt is groeiende, daar zijn we blij mee. Er kan wat ons betreft nog wel een schepje bovenop!

Pak de klimaatcrisis integraal aan in samenhang met het stikstofprobleem en zorg dat bij dit alles de biodiversiteit in onze “vrijwel dode” provincie wordt hersteld!

Voorzitter, als het om de energietransitie gaat, (- zeker ook belangrijk - ), is het gebruik van natuurlijke krachtbronnen dan ook een voor de hand liggende keuze, maar wat ons betreft wel naast een gedragsverandering. Ons letterlijk dood consumeren is niet natuurlijk en kost enorm veel energie – consuminderen dus! Zon, wind, water… en volop bezuinigen en isoleren.

Voorzitter, ik weet niet of u of anderen ooit een wijze uil een Ipad hebben zien laden of wellicht een slimme Vossenfamilie TV hebben zien kijken, misschien de altijd bezige mieren een wasje zien draaien?? Ik vermoed maar zo van niet…

Laat de dieren dan ook niet lijden onder de menselijke behoefte voor energie. Voor de aangewezen natuurgebieden is toegezegd dat daar geen wind- en zonne-energie zal worden opgewekt, maar er zijn meer gebieden die gevoelig zijn. Gebieden waar natuurorganisaties en landschap beheerders van weten dat ze belangrijk zijn als lage trekroute voor vogels en/of vleermuizen, als foerageerplaats of rustplek. Het is belangrijk om die plekken in onze provincie samen met die deskundigen in kaart te brengen en met rust te laten. En daarom dienen we de motie locatiekaart in.

Voorzitter… dieren kunnen niet voor zichzelf spreken. Mensen kunnen hun mond opentrekken…participatie, goede communicatie, en draagvlak zijn uiteraard een must.

Tweede termijn / stemverklaringen:

Motie 195 - Forum - herstel bodemleven. Het herstel van het bodemleven kan in het plan van aanpak voor- of achteraf aangepakt worden. Preventief is natuurlijk beter. Bodemleven is heel belangrijk, daarom zullen we voor de motie stemmen.

Motie 198 – CDA – Duurzaam klimaatbeleid. Lijkt een goede motie. De PvdD kent echter het CDA als een partij die hand in hand loopt met de moderne en in onze ogen verfoeilijke bio-industrie. Nieuwe innovaties kunnen leiden tot het verder ophokken van dieren. Het CDA zal daar de hand niet voor omdraaien. Innovaties in de strijd tegen de klimaatcrisis kunnen en zullen heel belangrijk zijn. Toch kunnen we om de genoemde reden deze motie niet steunen.

Motie 201 – D66 – burgerpanels – alles voor een goede communicatie. Wij zullen deze motie steunen.

Motie 202 – PvdD – locatiekaart - Toezegging dat die gesprekken gaan plaatsvinden en dat de resultaten zullen terug te vinden zijn in de definitieve RES.1.0 – we houden de motie aan.