Bijdrage nieuw winningsplan Nedmag


17 juni 2020

Voorzitter, NedMag moest een nieuw winningsplan indienen voor locatie WHC 1 in Borgercompagnie omdat de bodemdaling veel omvangrijker was en wordt dan eerder in 2014 vergund.

In plaats van een pas op de plaats, ook na verschillende incidenten, zoals het weglekken van pekel en de mysterieuze verdwijning ergens in de ondergrond van 400.000 liter diesel, stemt de minister - onder voorwaarden - in met het plan, inclusief een viertal nieuwe putten. Dat terwijl de oude putten nog niet fatsoenlijk zijn afgesloten en dat ook nog jaren duurt. Voor de uitbreiding van locatie WHC 1 en de nieuwe putten V5 en V6 heeft de minister onder voorwaarden een omgevingsvergunning verleend.

Wat ons betreft zijn er voldoende redenen te noemen, zeker in een provincie als de onze, om te stoppen met mijnbouw. De problemen voor omwonenden en het milieu zijn te ingrijpend. Het is niet alleen de zoutwinning wat zich afspeelt in- en rond Veendam. Het is de stapeling van zaken: naast zoutwinning, de gaswinning, het aanpassen van waterpeil naar functie door het waterschap, de opslag van gassen iets verderop. Ook laat het SodM een voor ons bekend geluid horen in haar woorden dat de kennis van het gedrag van de ondergrond verre van volledig is.