Bijdrage Aanpak Ring Zuid en geheim­houding


30 september 2020

Een provincie in een spagaat tussen willen en kunnen. Enorme financiële overschrijdingen leidend tot een weg waar overal gematst is, pleisters worden geplakt en verbanden worden aangelegd om het bloeden van de kosten af te dekken. De PvdD vreest dat als deze weg klaar is en wij naar het uiteindelijke resultaat en de meerkosten gaan kijken, we - als de weg een auto zou zijn - deze heel graag naar de dealer zouden willen terugbrengen.

Pas op de plaats, ... het werk stil leggen, … rustig kijken hoe het anders en beter aangepakt kan worden. Wellicht in delen en overzichtelijk opnieuw aanbesteden? Voorzitter de PvdD beseft dat het in deze fase lastig is, maar het is het enige juiste in onze ogen.

Voorzitter, de PvdD is zeker geen voorstander van de aanleg van de N33 midden en zal er geen traan om laten als deze niet doorgaat. Daarom kunnen we de motie van het Groninger Belang niet steunen. Maar de geplande ov-projecten, vooral ook het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal is een enorm punt voor ons. Dat mag wat ons betreft absoluut niet ingeleverd worden voor een uit de hand lopende Ringweg.

Wat de geheimhouding betreft. Het college kent ons standpunt. Een dergelijk dossier hoort publiek toegankelijk te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Het gaat om heel veel belastinggeld. Het “dunne” vertrouwen tussen de verschillende partijen waarover gedeputeerde Gräper het had een paar weken geleden, vergroot óns vertrouwen op een goede afloop dan ook niet.