Bijdrage kadernota leef­baarheid


18 december 2019

Voorzitter, leefbaarheid heeft alles te maken met een gezonde, gelukkig makende leefomgeving. Een omgeving waar in basisbehoeften wordt voorzien. Een omgeving waar mensen naar elkaar omzien. Een omgeving die stil is en toch bruist van het leven. Een plek waar mensen zich thuis voelen.

Een omgeving waar de zorgen om het klimaat, om lucht-, licht- en watervervuiling niet spelen. En als die problemen er welzijn (en die zijn er), dan betekent leefbaarheid ook dat we samen problemen herkennen, erkennen en aanpakken. In een omgeving waar leefbaarheid het doel is (en voor welk dorp en stad in onze provincie geldt dat niet) wordt keihard samengewerkt aan het herstel van de duurzaamheid, het omzien naar elkaar en aan het herstel van de biodiversiteit. Een omgeving die niet gedicteerd wordt door vervuilende industrie en een onhoudbare, vervuilende en dieronvriendelijke bio-industrie. Voorzitter, een omgeving is ook pas leefbaar in de breedste zin van het woord, als ook dieren het daar goed hebben. Een goed leefbaarheidsprogramma respecteert iederleven!

Binnen dit kader past duurzaam en prettig wonen, zonderhet milieu verder te belasten, en wonen tegen betaalbare prijzen. Een belangrijke plaats in onze provincie wordt ingenomen door het areaal sociale huurwoningen. De coöperaties bezitten in onze provincie 83.606 woningen. Van het Oost Groningse Acantus weten wedat zij voor hun 13.000 woningen dit jaar 6,5 miljoen euro verhuurdersheffing hebben betaald. Als je dat ruwweg doortrekt naar de rest van de provincie, dan betekent dat dus dat er ongeveer 42 miljoen euro aan verhuurdersheffing is betaald. Een belasting oorspronkelijk bedoeld om de rijksbegroting te spekken.

Voorzitter, we moeten af van die verhuurdersheffing. Laat dat geld bij de coöperaties en stimuleer de coöperaties om het in te zetten voor verduurzaming, leefbaarheid en het betaalbaar houden van de huurprijs . En daarom dienen wij samen met een aantal andere partijen deze motie in.