Bijdrage Provin­ciale Staten herpri­o­ri­tering


5 februari 2020

Voorzitter, terwijl groen, duurzaamheid en verhoging van de biodiversiteit met stip op één zouden moeten staan, blijft het toch - in onze ogen - het stiefkindje van dit college.

Er wordt een enorm bedrag gehaald uit het budget voor Platteland en Natuur (2,7 miljoen euro!). De gedeputeerde heeft ons tijdens de commissie niet gerust kunnen stellen als het gaat om het op de juiste wijze herbesteden van dit geld.

Ook op sociaal vlak worden er in onze ogen verkeerde keuzes gemaakt. … CMO Stamm, die zich straks maar moet zien te redden!

De kans dat er een zachte landing komt, omdat de gemeentes wel zullen bijdragen is erg klein, de gemeentes hebben dat geld immers niet. En het leidt ook nog eens tot verlies van tientallen banen! Ook dramatisch is het stoppen van de subsidies voor de Groninger dorpen. In onze ogen allemaal onlogisch en ondoordacht. We willen dat de provincie een pas op de plaats maakt en hebben daarom de zojuist door de SP ingediende motie(s) mede ingediend.