Bijdrage stik­stof­ak­koord


18 december 2019

Voorzitter, Om zo snel mogelijk toch weer meer asfalt te kunnen aanleggen, en huizen te kunnen bouwen heeft de provincie ingestemd met een in onze ogen slecht plan. De rechter heeft gesproken. De overheid, ook de provincie Groningen, doet er nauwelijks wat mee! De huidige overeenkomst is minder dan dat wat in oktober afgesproken was. Gewelddadige boerenprotesten lonen dus! Uiteindelijk is de natuur het slachtoffer!

Oorspronkelijk was het de bedoeling de stikstofuitstoot te verlagen door intern- en extern te salderen. Met weinig, maar toch… iets impact. Nu is er gekozen voor een PAS 2.0 . Fictieve dieren en fictieve stallen mogen nu meegenomen worden in de saldering. De afspraken gemaakt door dit college met de minister en het IPO zijn een wassen neus. Bij de aanpak van de stikstof- en klimaatcrisis lijkt de minister vol in te zetten op een ‘emissiearme veehouderij’. Oftewel: steeds meer dieren opsluiten in potdichte stallen. Het welzijn van de dieren wordt daarbij stelselmatig vergeten. We faciliteren concentratiekampen voor dieren met - voor velen van hen – na, vaak langdurig, transport … heuse gaskamers waar ze hun leven op gruwelijke wijze eindigen! We hebben het bij Lubach kunnen zien! Wie al dat leed bij elkaar optelt, kan …en ik citeer uit een artikel uit het DvhN – net als de Israëlische historicus Yuval Noah Harari,… de moderne veeteelt niet anders zien dan als één van de grootste misdaden van de mensheid. Voorzitter, laten we nooitzeggen dat we het niet geweten hebben! Laten we nooit zeggen dat we ons hart en geweten niet heel bewust hebben afgekeerd van de in doodsnood lijdende dieren.

We moeten flink terug in het aantal dieren, ook in onze provincie. Terug naar kleinschalige kringlooplandbouw. Echte stappen voor de natuur, het klimaat en het dierenwelzijn… Voorzitter, die zet je met lef en niet met knikkende knieën uit angst voor boerenprotest!

Tweede termijn:

De Gebiedsgerichte aanpak van stikstof is als een pleister op een etterende wond. We hebben een integrale aanpak nodig, waarbij gekeken wordt naar het verlagen van stikstof en CO2 en het verhogen van de biodiversiteit.