Tessie Bevers


Frac­tie­me­de­werker

Tessie Bevers (1972) is sinds 2011 fractiemedewerker voor de Statenfractie.

"Na mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming in Nijmegen en studies Performance & Sociology in Londen en Wales ben ik mij gaan richten op dierenwelzijn en milieu. Ik heb onder andere gewerkt voor Greenpeace, Wakker Dier, Ecostorm en Milieudefensie, en was actief als actievoerder voor Greenpeace. In 2009 ben ik begonnen als fractiemedewerker voor de Statenfracties Gelderland en Noord-Brabant. In Brabant heb ik aan de wieg gestaan van het burgerinitiatief 'Megastallen Nee', dat later uitgroeide tot een brede burgerbeweging die zich uitspreekt tegen de intensieve veehouderij in Brabant. Na mijn verhuizing naar Ruinen (Drenthe) ben ik in 2009 gaan werken voor de Statenfractie Groningen. Met het werk voor de Partij voor de Dieren wil ik bijdragen aan een betere toekomst voor de planeet en al haar bewoners. Ik ben er van overtuigd dat het huidige economische systeem onhoudbaar is en vraagt om een grondige verandering. Waarbij andere uitgangspunten gehanteerd moeten worden in alle aspecten van de maatschappij, van landbouw en voedselvoorziening tot wonen, zorg en werk. Groei en winst moeten niet langer sturend zijn, maar vervangen worden door essentiƫle waarden als een schoon milieu, een rijke biodiversiteit, een klimaat dat niet langer wordt bepaald door menselijke activiteit en een leefbare wereld waar welvaart gedeeld wordt en iedereen in vrijheid kan leven."