Staten­vragen betref­fende deelname provincie aan Week zonder vlees


Indiendatum: feb. 2019

Geacht College,

Op 11 maart begint de tweede ‘Nationale Week zonder vlees’. Dit initiatief wordt ondersteund door 69 partners, waaronder supermarktketens, bedrijven, organisaties maar bijvoorbeeld ook door de provincie Overijssel.

Graag stellen wij u naar aanleiding hiervan enkele vragen.

1. Is het u bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorig jaar heeft opgeroepen om mee te doen aan de eerste Week zonder vlees?

2. Bent u bereid om als provincie het publiek dit jaar ook te vragen om mee te doen of te wijzen op het bestaan van de Week zonder Vlees? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

3. Bent u bereid om ook partner te worden van de Week zonder vlees? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om tussen 11 en 17 maart op het provinciehuis deel te nemen aan de Week zonder vlees, en de cateraar te verzoeken om die dagen voor de catering vleesloos in te kopen en te bereiden? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om tussen 11 en 17 maart op het provinciehuis deel te nemen aan de Week zonder vlees, en de cateraar te verzoeken om die dagen voor de kantine vleesloos in te kopen en te bereiden? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om binnen de catering van de provincie het concept ‘Carnivoor? Geef het door?’ in te voeren, waarbij alle maaltijden in basis geschikt worden gemaakt voor iedereen - carnivoren, herbivoren en omnivoren - en de maaltijd alleen op verzoek uit te breiden zijn met vlees of vis, waardoor zowel de keuzevrijheid wordt vergroot als een flinke klimaatwinst wordt geboekt? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om binnen de kantine van de provincie het concept ‘Carnivoor? Geef het door?’ in te voeren, waarbij alle maaltijden in basis geschikt worden gemaakt voor iedereen - carnivoren, herbivoren en omnivoren - en de maaltijd alleen op verzoek uit te breiden zijn met vlees of vis, waardoor zowel de keuzevrijheid wordt vergroot als een flinke klimaatwinst wordt geboekt? Zo nee, waarom niet?

8. Welke initiatieven zijn er binnen onze provincie al ontplooid om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Tot welk resultaat hebben ze geleid, en bent u van mening dat de provincie hiermee voldoende bijdraagt aan de eiwittransitie?

9. Erkent u dat vermindering van de vleesconsumptie grote positieve impact heeft op klimaat, natuur, dierenwelzijn, biodiversiteit en voedselzekerheid en daarmee kan bijdragen aan diverse beleidsdoelen van onze provincie? Zo nee, waarom niet?

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen voor 11 maart te beantwoorden?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 14 mrt. 2019

Antwoorden: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende veiligheid 5G pilots

Lees verder

Statenvragen betreffende provinciale taken bij milieurampen Waddengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer