Schrif­te­lijke vragen inzake wild uitstap plaatsen


Indiendatum: sep. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende wild uitstap plaatsen (WUP’s)

Geacht College,

Enige tijd geleden kregen wij een melding binnen over verdronken reeën in het A.G. Wildervanck kanaal bij Veendam. Op deze locatie worden volgens omwonenden vaker verdronken reeën en andere verdronken dieren gevonden.

De reeën springen meestal vanaf de zijde van de N33 het kanaal in. Hoewel de oever aan de westelijke industriekant bestaat uit stortstenen waar de dieren er in theorie uit zouden kunnen klimmen, blijkt toch dat ze dit niet doen of kunnen. De oever lijkt ook aan die kant een onneembare hindernis, doordat de uitstap te hoog/steil is. Aan de N33 zijde met damwanden zijn geen WUP’s.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Heeft er ooit onderzoek plaatsgevonden waarom er toch regelmatig dode dieren worden aangetroffen, ondanks de aanname dat de dieren er zelf uit kunnen klimmen? Zo nee, bent u bereid dit te laten uitvoeren?
  2. Is er geïnventariseerd welke verbeteringen ter plaatse zouden kunnen worden aangebracht om de overlevingskansen van reeën en andere dieren te vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om op deze locatie een WUP te realiseren?
  3. Aanleg van nieuwe WUP’s vindt over het algemeen slechts plaats als er groot onderhoud aan oevers en kunstwerken plaatsvindt. Bent u bereid om bij bekende knelpunten (zoals het Winschoterdiep) eerder in te grijpen, en onafhankelijk van het onderhoudsschema nieuwe WUP’s aan te leggen? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u toelichten of het huidige beleid m.b.t. faunapassages, met als doel ‘terugdringen van sterfte door aanrijding en verdrinking’, naar uw mening voldoende effect sorteert bij de waterwegen? Is het netwerk van WUP’s volgens u afdoende? Zo nee, kunt u aangeven waar in de provincie nog maatregelen getroffen moeten worden om verdrinkingsslachtoffers te voorkomen, en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden?
  5. Kunt u ons een overzicht doen toekomen van aard, aantal en locatie van bij de provincie gemelde verdrinkingsslachtoffers?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 9 okt. 2019

20191009 Ant SV wilduittreedplaatsen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake pilot eikenprocessierups en verhogen biodiversiteit

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake illegale kap gemeente Midden-Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer