Schrif­te­lijke vragen inzake ontheffing voor jacht op vossen tijdens avondklok


Indiendatum: 30 jan. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende ontheffing voor jacht op vossen tijdens avondklok.

Geacht College,

Het ministerie van LNV heeft aan het Interprovinciaal Overleg en de Faunabeheereenheden gevraagd om per provincie een ontheffing te regelen om na het ingaan van de avondklok te kunnen jagen op vossen en zwijnen [1],[2]. Het IPO en het ministerie van Justitie en Veiligheid bereikten vervolgens een akkoord over een ontheffing voor zwijnen en valwild, maar vooralsnog is ontheffing voor het doden van vossen met lichtbakken geweigerd en als niet noodzakelijk aangemerkt[3].

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Kunt u bevestigen dat in onze provincie sinds het ingaan van de avondklok op 23 januari tot en met tenminste 9 februari niet op vossen is of wordt gejaagd?
  2. Bent u na het bekendmaken van de avondklok-maatregel benaderd door de Faunabeheereenheid of KNJV met een verzoek om een ontheffing te regelen?
  3. Bent u het met ons eens dat jacht geen gegronde uitzonderingsgrond is voor een ontheffing op de avondklok? Zo nee, waarom niet? Zo ja, weegt volgens u het bejagen van vossen zwaarder dan de bestrijding van de coronapandemie?
  4. Bent u het met ons eens dat het voor jagers vrij gemakkelijk is om de avondklok te ontduiken? Wordt er extra gehandhaafd op overtredingen van de avondklok door jagers (en stropers)? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het correct dat momenteel in IPO verband nog gewerkt aan het regelen van een ontheffing voor de jacht op vossen? Zo nee, hoe zit het dan?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.jagersvereniging.n...

[2] https://www.dvhn.nl/extra/Onth...

[3] https://www.jagersvereniging.n...

Indiendatum: 30 jan. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer