Schrif­te­lijke vragen inzake mogelijke opslag hoog­ra­dio­actief afval in zout­koepels Emsland


Indiendatum: 29 jan. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende mogelijke opslag radioactief afval in Emsland.

Geacht College,

De Duitse regering laat onderzoek doen naar de mogelijke opslag van hoog radioactief afval in zoutkoepels zo’n 10 kilometer van de grens met Groningen en Drenthe. [1], [2] Het afval blijft een miljoen jaar gevaarlijk en moet worden opgeslagen op een locatie die een miljoen jaar bestand moet zijn tegen ijstijden, overstromingen en veranderingen in de bodem (!).

De provincie heeft zich tot nu toe altijd terughoudend opgesteld als het gaat om het opslaan van kernafval in onze provincie. Mede gezien de seismische activiteit wordt ondergrondse opslag als risicovol beschouwd. Het gebied wat Duitsland nu op het oog heeft ligt vlak bij Ter Apel, en daarmee vlak bij Roswinkel, de zwaarst getroffen plaats van Drenthe m.b.t. aardbevingen.[3]

Opslag in zoutkoepels heeft onder andere in de Duitse plaatsen Assen en Morsleben al geleid tot grote problemen door lekkages.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Wat is de mening van het College met betrekking tot de opslag van hoog radioactief afval in zoutkoepels in het grensgebied, en de risico’s door lekkages en instabiele bodem die dit met zich meebrengt?
  2. Gaat u op korte termijn in overleg met de provincie Drenthe, de Nederlandse grensgemeenten en het Rijk om een gezamenlijke reactie op te stellen, met het doel deze als tegenlobby naar de Duitse regering te sturen? Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat u op korte termijn in overleg met de Landkreis Emsland en de Duitse grensgemeenten over gedeelde standpunten en te ondernemen actie richting de Bundesregering? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.dvhn.nl/groningen/...

[2] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[3] https://sargasso.nl/meest-getr...

Indiendatum: 29 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 mrt. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ontheffingen doden steenmarters en vossen in weidevogel

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ontheffing voor jacht op vossen tijdens avondklok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer