Schrif­te­lijke vragen inzake lesvluchten KLM Flight Academy Eelde


Indiendatum: 2 mrt. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende lesvluchten KLM Flight Academy.

Geacht College,

Vanaf 3 maart begint de KLM Flight Academy weer met haar lesvluchten vanaf GAE. Om opgelopen achterstanden in te halen wordt er extra intensief gevlogen, ook in de avonduren. De vliegschool stelt dat zij zal proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen door de omliggende dorpen te vermijden. [1]

Graag stellen wij u de volgende vragen:

1. Is het correct te veronderstellen dat als de dorpen worden vermeden er dus meer gevlogen wordt boven de natuurgebieden die Eelde omringen? Zo nee, welke gebieden kunnen dan wel meer overlast verwachten? Zo ja, ziet u hier geen bezwaar in en kunt u dit toelichten?

2. Hoe beoordeelt u deze extra verstoring aan het begin van het broedseizoen? Te denken valt o.a. aan de zeer verstoringsgevoelige zeearenden die in het Zuidlaardermeergebied net met broeden zijn begonnen.

3. Past deze toename van lesverkeer binnen de bestaande vergunningen? Kunt u garanderen dat deze extra vliegbewegingen niet leiden tot overschrijdingen van bijvoorbeeld de geluidsnormen en andere richtlijnen waar GAE aan gehouden is?

4. Is er volgens u reden om aan te dringen op extra metingen voor luchtkwaliteit en geluidsoverschrijdingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, en extra controle op het naleven van de voorschriften t.a.v. vliegtijden en dergelijke? Zo nee, waarom niet?

De vliegschool vliegt met verouderde vliegtuigen, die lawaaierig zijn en veel vervuiling veroorzaken, met onder andere veel uitstoot van lood. Dit zorgt voor negatieve effecten op natuur en milieu en risico's voor de volksgezondheid.

5. Is er al eens onderzoek uitgevoerd naar de negatieve effecten voor omliggende natuur en milieu? Worden er bijvoorbeeld metingen gedaan naar gehalte lood en andere stoffen in de omgeving van GAE in bodem, lucht en water? Zo nee, waarom niet?

6. Wat is uw mening over het feit dat u als aandeelhouder in feite een particuliere vliegschool subsidieert (die zich ook nog eens 1,3 miljoen euro liet toeschuiven uit de NOW regelingen), waarbij ook nog opgemerkt kan worden dat de leerlingen mogelijk nooit een baan krijgen als piloot?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.dvhn.nl/drenthe/Intensief-vliegverkeer-boven-Eelde-en-omgeving-vanaf-3-maart.-KLM-Flight-Academy-gaat-ook-%E2%80%98s-avonds-lessen-26578484.html

Indiendatum: 2 mrt. 2021
Antwoorddatum: 23 mrt. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.