Schrif­­te­­lijke vragen inzake nieuwe valwild­re­geling


Indiendatum: aug. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende een nieuwe valwildregeling.

De provincie Drenthe heeft ingestemd met een vernieuwde valwildregeling, die volgens een artikel in het DvhN zal gaan gelden voor heel Noord Nederland.[i] De Partij voor de Dieren heeft in eerdere vragen gepleit voor een Centraal Meldpunt [ii]en dat lijkt er nu te komen. Het Centrale Meldpunt is echter niet in handen van een onafhankelijke deskundige, maar bij de coördinator van de Faunabeheereenheid. Die belt één van de vrijwilligers (een jager) die ter plekke komt om de situatie in te schatten. De faunabeheereenheid is daarnaast verantwoordelijk voor een goede registratie van het ongeluk.

Wij stellen u daarover graag de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met deze nieuwe regeling en gaat de provincie Groningen zich hier bij aansluiten?
  2. Jagers hebben belang bij het doden van gewonde dieren, omdat ze het vlees zelf kunnen nuttigen of verkopen. Toch zijn juist zij degenen die via het centrale meldpunt op pad worden gestuurd om de overlevingskansen van het dier in te schatten. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens, dat de overlevingskansen voor het dier aanzienlijk worden verkleind doordat de persoon die daartoe de opdracht krijgt van nature geen enkel probleem heeft met het afschieten van dieren en het zelfs tot zijn of haar hobby heeft gemaakt? Als u het daar niet mee eens bent, zouden we graag uitgebreid en onderbouwd willen horen waarop u uw vertrouwen zo blindelings baseert.
  3. Vindt u met de Partij voor de Dieren, dat het centrale meldpunt om die reden niet zou moeten liggen bij de Faunabeheereenheid, maar juist bij een onafhankelijke deskundige zoals een dierenarts, die in de eerste plaats het welzijn van het aangereden wild voor ogen heeft (ook als er gekozen moet worden voor het euthanaseren van het dier)? Zo ja, bent u bereid zich daarvoor in te zetten? Graag een gemotiveerd antwoord.
  4. Er is een groeiend verzet tegen de jacht. Denkt u dat de vele tegenstanders van de jacht een wildincident zouden willen melden bij een jager, met de kennis dat er een redelijke kans is, dat voor het dier niet alles gedaan wordt om het te helpen en in leven te houden? En als dat mensen weerhoudt, wordt daarmee niet precies dat bereikt wat men wil voorkomen, het onnodig lijden van dieren?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren[i] https://www.dvhn.nl/drenthe/Crepeer-reeën-verleden-tijd-door-nieuwe-Drentse-regeling-24712551.html#

[ii] https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-aanrijdingen-met-reeen-en-een-protocol-voor-ongevallen-met-wild

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 10 sep. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schrif­­te­­lijke vragen inzake MER voor RWE biomassa bijstook plannen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake zienswijze gaswinning Rottumerplaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer