Vossen doden geen schapen


10 maart 2017

Vossen doden geen schapen. Dit is de zoveelste fabel over de vos. De Partij voor de Dieren wijst op de belangrijke rol die vossen hebben in ons ecosysteem, onder andere het tegengaan van de bacterie die de ziekte van Lyme verspreidt en het in de perken houden van bijvoorbeeld muizen- en ganzenpopulaties. De partij heeft schriftelijke vragen over deze kwestie aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

De partij wil eerherstel voor de vos en een einde aan de voortdurende hetze die jagers en boeren tegen het dier voeren. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: "De vos krijgt volkomen ten onrechte de schuld van het verdwijnen van de weidevogels, terwijl het ondertussen toch wel algemeen bekend is dat het verdwijnen van vele soorten dieren op het platteland de schuld is van het dramatische landbouwbeleid". Het dier krijgt nu zelfs de schuld van dode schapen, terwijl kenners weten dat vossen niet in staat zijn om schapen te doden.

De Wrede begrijpt dat jagers graag zoveel mogelijk vossen schieten, want de vos is een roofdier dat ook graag hazen en konijnen eet, dieren die de jagers graag zelf willen dood schieten. Maar dat boeren niet inzien dat vossen hen helpen bij het bestrijden van grote hoeveelheden muizen, ganzen en steenmarters, is onbegrijpelijk, aldus de Wrede. Ook is al lang bekend dat het doden van vossen averechts kan werken voor weidevogels, precies om die reden. Dan kunnen er (tijdelijk) meer marterachtigen komen, die ook graag nesten van vogels leeg halen.

Bekijk de vragen hier.