Dieren­or­ga­ni­saties mogen niet buitenspel gezet in fauna­be­heer­een­heden


3 maart 2017

De Partij voor de Dieren wil van het College weten hoe zij borgt dat dierenbeschermingsorganisaties er niet voor spek en bonen bij zitten in de faunabeheereenheden. Deze mogen zich sinds de inwerktreding van de nieuwe Wet natuurbescherming ook over de
plezierjacht uitspreken.

"Wij hebben signalen gekregen dat in andere provincies de dierenbeschermende organisaties er voor spek en bonen bij zitten. Zij kunnen niet daadwerkelijk invloed uitoefenen. Wij willen weten hoe dit in onze provincie is vormgegeven," stelt Kirsten de Wrede,
fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Groningse Staten.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming, moeten faunabeheereenheden een aantal zetels in hun bestuur beschikbaar stellen voor maatschappelijke organisaties. De bedoeling is daarmee dat dierenorganisaties kunnen meebeslissen over het faunabeheer. De Partij voor de Dieren wil weten hoe dit in de praktijk uitwerkt.

De Partij voor de Dieren stelt verder ook vragen over de standpunten van de diverse partijen in het bestuur ten aanzien van de jacht en de consequenties als de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden.

De partij wil dat zo snel mogelijk gehoor wordt gegeven aan de in december 2016 aangenomen motie waarin het college wordt opgeroepen de plezierjacht zoveel mogelijk te
beperken.

Bekijk de vragen hier