De Partij voor de Dieren stelt aanvul­lende vragen naar aanleiding van vervuiling COA terrein


13 maart 2017Groningen, 13 maart 2017 - De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen heeft aanvullende schriftelijke vragen gesteld over mogelijke vervuiling van het COA terrein in Ter Apel. Dit naar aanleiding van berichten over zieke werknemers door klokkeluiders. De partij maakt zich zorgen over bewoners en werknemers en is van plan de antwoorden van het college zo spoedig mogelijk te agenderen.

De Partij voor de Dieren is door berichten uit de media en door eigen dossieronderzoek te weten gekomen dat de verontreiniging van het terrein nooit voortvarend is aangepakt. In de directe omgeving van het AZC is een ernstige Arseenverontreiniging aangetroffen in het grondwater. Een sanering daarvan heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ook zijn er overal op het terrein andere zware metalen aangetroffen, waaronder Barium boven de interventiewaarde.

“Wij hebben grote twijfels over een gedegen historische onderzoek naar het gebruik en dumpingen in het verleden. Wij zijn van mening dat er pas gericht onderzoek kan worden gedaan als bekend is wat voor soort afval er gedumpt is op het terrein. ” Aldus Partij voor de Dieren Statenlid Ankie Voerman. Ook vraagt de partij zich af waarom er bij de bodemonderzoeken is gekozen voor een beperkt pakket aan middelen die zijn onderzocht en waarom niet breder is onderzocht.

Ook heeft de partij twijfels over de stelling dat er geen asbest in de grond zit. Op veel locaties op het terrein is puin aangetroffen. Volgens onderzoekers in het verleden zou er, op het zicht, geen sprake zijn van asbestverdachte materialen, maar is dit nooit onderzocht. Voerman: “Uit een analyse van de puinfundatie van de aanwezige asfaltweg blijkt dat deze wel asbestverdacht is. Daarom vinden wij, gezien de intensieve aard van bewoning door asielzoekers op het terrein, dat er gedegen onderzoek moet plaatsvinden”.

De Partij voor de Dieren wil zekerheid over het feit dat de mensen niet ziek worden van de vervuilingen op het terrein en vindt dat daar waar zoveel mensen, met heel veel (in en op de grond spelende) kinderen samen wonen, de grond schoon moet zijn.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.