Stop uitbreiding melk­vee­stapel: bergen dode kalfjes onac­cep­tabel


8 februari 2016


Groningen, 8 februari 2016 - Het college van Gedeputeerde Staten is mede verantwoordelijk voor het doodspuiten van honderden gezonde jonge kalfjes. De Partij voor de Dieren is van mening dat het college middels haar regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening paal en perk zou moeten stellen aan een verdere uitbreiding van de melkveehouderij en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in onze provincie, vindt het mens- en dieronterend wat er gebeurt. “Twee jaar geleden verschenen er al berichten in de media over het doodspuiten van kalveren, maar het schijnt nu steeds meer tot de orde van de dag te behoren. Het behandelen van levende wezens als ware het restafval en ze dood te spuiten omdat iets anders te duur is, is onacceptabel. Dit gebeurt in onze provincie en hier moet het college onmiddellijk mee bezig.“

De ruimte die de melkveehouderij in onze provincie wordt geboden, samen met het verdwijnen van het melkquotum, zorgt voor de toename van melkvee en dus kalfjes op de markt. Om de melkproductie te stimuleren moet een koe ieder jaar een kalf krijgen. Die kalfjes zijn economisch niet altijd interessant om op te fokken tot vleeskalf of melkkoe.

De vragen kunt u hier lezen.