Kap met kappen voor een “weids landschap”!


5 februari 2016

PvdDieren en PvhN: Landschapsbeheer Groningen, kap met kappen voor een “weids landschap” !

Groningen, 3 februari 2016 – De Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden zijn het niet eens met de voorgenomen kap van kleibossen in het Oldambt door Landschapsbeheer Groningen, grotendeels betaald uit het Waddenfonds. Over de kap is amper gecommuniceerd met belanghebbenden als dorpsbewoners en maatschappelijke organisaties, terwijl de bossen zeer belangrijk zijn voor recreatieve doeleinden en bovendien talloze diersoorten herbergen.

De partijen hebben daarom het college van Gedeputeerde Staten gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om deze kap tegen te houden. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen: “Terwijl jaren geleden na de grootschalige ontbossing in onze provincie deze bosjes met subsidie zijn aangelegd, worden ze nu met bijna een miljoen aan subsidie, waarvan 700.000 uit het Waddenfonds, weer gekapt. Dat is toch op zijn minst merkwaardig.”

Bé Zwiers, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden hekelt bovendien het gebrek aan inspraak bij dit project. “Terwijl die bosjes zijn aangelegd om weer wat groen in het kale landschap terug te brengen na de ruilverkaveling in de jaren ’70, wordt nu zomaar even door Landschapsbeheer Groningen besloten dat ze de “zichtlijnen belemmeren” en wel weg kunnen. De dorpsbewoners is nog niets gevraagd. Dat vinden wij niet kunnen”.

De Wrede vindt het bovendien zeer opmerkelijk dat in een recente uitgave van Landschapsbeheer Groningen, “Groninger kleibossen”, kleibossen nog worden geroemd vanwege hun belang voor vele soorten planten en dieren, waaronder libellen en zestig soorten broedvogels, terwijl deze club de bosjes nu wil kappen.

De vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-de-kap-van-kleibosjes-ten-behoeve-van-een-weids-landschap-in-het-oldambt