Partij voor de Dieren wil provin­ciale maat­re­gelen stalbrand risico's


24 februari 2016

“Je mag van veehouders toch wel verwachten dat ze minimaal een branddetector ophangen?”

Groningen, 24 februari 2016 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college onderzoekt op welke wijze ze kan bijdragen aan de brandveiligheid van veestallen.

In een overheidsrapport uit 2013 wordt provincies aanbevolen maatregelen te nemen op dit gebied, bijvoorbeeld via de ruimtelijke ordening. De partij heeft schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Volgens Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, is de huidige regelgeving, waaronder het Bouwbesluit van 2014, nog lang niet toereikend. “Zelfs nieuwe stallen zijn niet verplicht om te voorzien in branddetectie of afvoer van rook en warmte. Het is bedroevend dat dieren amper beter beschermd worden tegen brand dan rollen wc papier. “

Het blijkt dat bij nieuwe stallen juist de inperking van bouwblokgrootte leidt tot meer kans op stalbrand, doordat brandgevaarlijke mestopslag en technische installaties in of beneden de verblijfruimtes van dieren worden geplaatst.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “Hier kan en moet de provincie via ruimtelijke ordening sturing aan geven. Dat is zij moreel verplicht ten opzichte van alle weerloze dieren die bij brand in stallen zitten opgesloten. Afgelopen weekend kwamen bij een brand in Sebaldeburen zo’n 300 kalfjes om. Dit drama had deels en misschien wel helemaal voorkomen kunnen worden. De Wrede hekelt het feit dat aan bestaande stallen in het geheel geen extra eisen zijn gesteld bij het nieuwe Bouwbesluit. “Het is toch niet te gek om van mensen te verwachten dat ze wat rookmelders ophangen?”

De vragen kunt u hier lezen.