Stop jacht op eenden op provin­ciale gronden


20 december 2017

De Partij voor de Dieren wil dat de jacht op wilde eenden op provinciale gronden aan het Reitdiep onmiddellijk wordt beëindigd. Er zijn steeds minder wilde eenden, zo is uit onderzoek gebleken. De provincie heeft zelfs ontheffingen verleend voor het doden van de dieren, terwijl van landbouwschade vrijwel geen sprake is.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, noemt het ongelooflijk dat de dieren zelfs op provinciale gronden nog gedood mogen worden. “De Vogelbescherming heeft vorig jaar een niet mis te verstane oproep gedaan om de wilde eend van de jachtlijst af te halen en gevraagd aan provincies om geen ontheffingen meer te verlenen in het kader van schadebestrijding. Toch geeft de provincie zelfs op haar eigen gronden nog toestemming aan jagers om de dieren dood te schieten. Terwijl onderzoeken hebben aangetoond dat de soort nog steeds in aantallen afneemt”.

De Wrede wijst ook op de in de Staten aangenomen motie “Plezierjacht aan banden”, waarmee het college een jaar geleden is opgeroepen de plezierjacht zoveel mogelijk in te perken. De Wrede: “Wij weten ook wel dat dat lastig is voor het college, omdat dat in principe landelijke wetgeving is. Maar ze kan wel het jachtrecht op haar eigen gronden inperken.”

De partij stelt vandaag vragen aan het college over de kwestie.